Lista över föråldrade paket som avinstallerats efter uppgraderingen list-of-obsolete-bundles-uninstalled-after-the-upgrade

NOTE
Om koden är beroende av dessa paket ska du kontakta Adobe Support och be om ett kompatibilitetspaket för det drabbade området.

När du uppgraderar till AEM 6.3 avinstalleras följande paket automatiskt, beroende på vilken AEM uppgraderingen gjordes:

AEM 6.1:

 • org.eclipse.equinox.region, version 1.1.0.v20120522-1841, aktiv
 • org.apache.sling.installer.factory.subsystems, version 1.0.0, Active
 • org.apache.aries.subsystem.core, version 1.2.0, Active
 • org.apache.aries.subsystem.api, version 1.1.0, Active
 • org.apache.felix.resolver, version 1.0.0, Active
 • org.osgi.service.subsystem.region.context.0, version 1.0.0, Active
 • com.adobe.cq.cq-creativecloud-cloudims, version 0.0.10, Active
 • com.adobe.cq.cq-creativecloud-commons, version 0.0.8, Active
 • com.adobe.cq.cq-creativecloud-filesync, version 0.0.12, installerad
 • com.adobe.cq.cq-creativecloud-storage, version 0.0.8, installerad
 • biz.Qute.bndlib, version 1.43.0, Active
 • com.day.cq.dam.commons.nekohtml, version 0.9.5, Active
 • com.day.cq.mcm.cq-mcm-silverpop-integration, version 1.2.2, Active

AEM 6.0:

 • org.apache.sling.discovery.impl, version 1.1.6, Active
 • com.adobe.granite.installer.patch, version 0.4.0, Active
 • biz.Qute.bndlib, version 1.43.0, Active
 • com.day.cq.cq-job-core, version 5.4.0, Active
 • com.day.cq.cq-opensocial, version 5.7.2, Active
 • com.day.cq.cq-pinauthhandler, version 1.1.2, Active
 • com.day.cq.dam.commons.nekohtml, version 0.9.5, Active
 • com.day.cq.mcm.cq-mcm-silverpop-integration, version 1.1.6, Active
 • com.day.cq.wcm.cq-wcm-mobile-phonegap-build-integration, version 5.7.18, Active

CQ 5.6.1:

 • biz.Qute.bndlib, version 1.43.0, Active
 • com.day.cq.cq-pinauthhandler, version 1.0.0, Active
 • com.day.cq.dam.commons.nekohtml, version 0.9.5, Active
 • com.day.crx.crxde-support, version 2.3.14, installerad
 • com.day.cq.mcm.cq-mcm-silverpop-integration, version 1.0.2, Active

CQ 5.6.0:

 • com.day.cq.cq-pinauthhandler, version 1.0.0, Active
 • com.day.cq.dam.commons.nekohtml, version 0.9.5, Active
 • com.day.crx.crxde-support, version 2.3.14, installerad
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2