Omstrukturering av e-handelslager i AEM 6.5 e-commerce-repository-restructuring-in-aem

Enligt beskrivning på överordnad Omstrukturering av lager i AEM 6.5 på denna sida bör kunder som uppgraderar till AEM 6.5 använda denna sida för att bedöma arbetsinsatsen i samband med databasändringar som påverkar AEM E-Commerce-lösning. Vissa ändringar kräver arbete under uppgraderingsprocessen för AEM 6.5, medan andra kan skjutas upp till en framtida uppgradering.

Med 6.5-uppgradering with-upgrade

Produkt-, order-, samlings-, klassificerings-, leveranssätt- och betalningsmetoder product-order-collections-classifications-shipping-methods-and-payment-methods-data

Föregående plats

/etc/commerce/products

/etc/commerce/orders

/etc/commerce/collections

/etc/commerce/classifications

/etc/commerce/shipping-methods

/etc/commerce/payment-methods

Nya platser

/var/commerce/products

/var/commerce/orders

/var/commerce/collections

/var/commerce/classifications

/var/commerce/shipping-methods

/var/commerce/payment-methods

Omstruktureringsvägledning

Du kan använda en Lazy Migration migrera data från E-Commerce.

Följande steg utförs:

  • justerar referenser till den gamla platsen så att de pekar på den nya platsen
  • flyttar innehåll från den gamla platsen till den nya
  • tar bort den gamla platsen för att till slut aktivera användningen av den nya platsen i hela systemet

Platserna som ska täckas av uppgiften är:

  • /etc/commerce/products
  • /etc/commerce/collections
  • /etc/commerce/orders
  • /etc/commerce/payment-methods
  • /etc/commerce/shipping-methods

För större kataloger rekommenderar Adobe att du kör migreringsaktiviteten för e-handel separat genom att skicka följande Java™-systemegenskap till AEM:

propertyname: com.adobe.upgrade.forcemigration

property value: com.day.cq.compat.codeupgrade.impl.cq64.CQ64CommerceMigrationTask

Starta om AEM efter migreringen.

Anteckningar
Ej tillämpligt
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2