Förfallotid för statiska objekt expiration-of-static-objects

Statiska objekt (till exempel ikoner) ändras inte. Därför bör systemet konfigureras så att det inte upphör att gälla (under en rimlig tidsperiod) och på så sätt minskar onödig trafik.

Detta har följande effekt:

 • Avlastar begäranden från serverinfrastrukturen.
 • Förbättrar sidinläsningens prestanda när webbläsaren cachelagrar objekt i webbläsarens cache.

Förfallotider anges av HTTP-standarden med avseende på "filernas förfallodatum" (se t.ex. kapitel 14.21 i RFC 2616 " Hypertext Transfer Protocol - HTTP 1.1"). I den här standarden används rubriken för att tillåta klienter att cachelagra objekt tills de betraktas som inaktuella. Sådana objekt cachelagras under den angivna tiden utan att någon statuskontroll görs på den ursprungliga servern.

NOTE
Den här konfigurationen är separat från (och fungerar inte för) Dispatcher.
Syftet med Dispatcher är att cachelagra data framför Adobe Experience Manager (AEM).

Alla filer, som inte är dynamiska och som inte ändras över tid, kan och bör cachas. Konfigurationen för Apache HTTPD-servern kan se ut som något av följande, beroende på miljön:

CAUTION
Var försiktig när du definierar den tidsperiod under vilken ett objekt anses vara uppdaterat. Som det finns ingen kontroll förrän den angivna tidsperioden har gått ut kan klienten presentera gammalt innehåll från cachen.
 1. För en Author-instans:

  code language-xml
  LoadModule expires_module modules/mod_expires.so
  <Location /libs>
   ExpiresByType text/css "access plus 1 month"
   ExpiresByType text/javascript "access plus 1 month"
   ExpiresByType image/png "access plus 1 month"
   ExpiresByType image/gif "access plus 1 month"
  </Location>
  

  Detta gör att det mellanliggande cacheminnet (till exempel webbläsarens cacheminne) kan lagra CSS-, JavaScript-, PNG- och GIF-filer i upp till en månad tills de upphör att gälla. Det innebär att de inte behöver begäras från AEM eller webbservern, men de kan finnas kvar i webbläsarens cache.

  Andra delar av webbplatsen bör inte cachas i en författarinstans eftersom de kan ändras när som helst.

 2. För en Publish-instans:

  code language-xml
  LoadModule expires_module modules/mod_expires.so
  <Location /content>
   ExpiresByType text/css "access plus 1 day"
   ExpiresByType text/javascript "access plus 1 day"
   ExpiresByType image/png "access plus 1 day"
   ExpiresByType image/gif "access plus 1 day"
  </Location>
  <Location /etc/designs>
   ExpiresByType text/css "access plus 1 day"
   ExpiresByType text/javascript "access plus 1 day"
   ExpiresByType image/png "access plus 1 day"
   ExpiresByType image/gif "access plus 1 day"
  </Location>
  

  På så sätt kan den mellanliggande cachen (till exempel webbläsarens cacheminne) lagra CSS-, JavaScript-, PNG- och GIF-filer i upp till en dag i klientcachen. I det här exemplet visas globala inställningar för allt nedan /content och /etc/designsbör du göra det mer granulärt.

  Beroende på hur ofta webbplatsen uppdateras kan du även cachelagra HTML-sidor. En rimlig tidsperiod skulle vara en timme:

  code language-xml
  <Location /content>
   ExpiresByType text/html "access plus 1 hour"
  </Location>
  

När du har konfigurerat statiska objekt kan du skanna request.log, när du markerar sidor som innehåller sådana objekt, för att bekräfta att inga (onödiga) begäranden görs för statiska objekt.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2