Konsekvenskontroll och genomgående kontroll consistency-and-traversal-checks

När du uppgraderar kan det uppstå problem på grund av inkonsekvenser i arbetsytan. Du kan antingen köra en testuppgradering för att se om detta är ett problem eller köra konsekvenskontrollerna som en förebyggande åtgärd.

Om du kör en testuppgradering som misslyckas på grund av inkonsekvenser i arbetsytan ser du liknande poster i crx-quickstart/logs/crx/error.log:

*ERROR* TarPersistenceManager: No bundle found for uuid 'deadbeef-cafe-babe-cafe-babecafebabe'
 ...
*ERROR* RepositoryImpl: Failed to initialize workspace 'crx.default'
javax.jcr.RepositoryException: Error indexing workspace: Error indexing workspace: Error indexing workspace
...

Utför en konsekvenskontroll perform-a-consistency-check

Navigera till administrationssidan för JMX Mbean för att utföra en konsekvenskontroll com.adobe.granite (Repository). Från AEM huvudskärm går du till:

Verktyg > Webbkonsol > Huvudmeny (på menyraden) > JMX > com.adobe.granite (databas)

I en standardinstallation finns den här: |Visa mig|

I Operationer på sidan finns två metoder: traversalCheck och consistencyCheck. Om du vill utföra en kontroll klickar du på åtgärden och anger önskade parametrar.

chlimage_1-117

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2