Aktivera AEM för att söka efter dokumentskyddade PDF-dokument enable-aem-to-search-document-security-protected-pdf-documents

AEM kan söka efter och hitta AEM resurser och utföra textsökning i olika vanliga dokumentformat, t.ex. oformaterade textfiler, Microsoft Office-dokument och PDF. Du kan även utöka den inbyggda sökningen för att utföra fulltextsökning på PDF-dokument som skyddas med AEM dokumentsäkerhet. Så här aktiverar du AEM att utföra fulltextsökning i sådana dokument:

 1. Upprätta en säker anslutning
 2. Indexera ett exempelprincipskyddat PDF-dokument

Förutsättningar prerequisites

 • Om du använder AEM Forms på OSGi:

  • Installera AEM Forms Document Security Indexer på AEM Forms-servern.

  • Kontrollera att en AEM Forms på JEE-server är igång och att dokumentsäkerheten är installerad på motsvarande AEM Forms på JEE-server. Det AEM formuläret på JEE-servern krävs för att indexera det skyddade dokumentet.

 • Om du bara använder AEM Forms på JEE-servern är indexeringspaketet redan installerat.

 • Se till att alla paket är igång. Om alla paket inte är aktiva väntar du tills alla paket är igång.

  • För AEM Forms on OSGi listas paketen på https://'[server]:[port]'/system/console/bundles.
  • För AEM Forms on JEE listas paketeringen på https://'[server]:[port]'/[kontextsökväg]/system/console/bundles. Exempel: https://localhost:8080/lc/system/console/bundles.
 • Lägg till sun.util.calendar till tillåtelselista. Så här lägger du till paketet i tillåtelselista:

  1. Öppna AEM webbkonsol. URL:en är https://'[server]:[port]'/system/console/configMgr.

  2. Hitta och öppna Konfiguration av brandvägg för deserialisering.

  3. Lägg till paketet sun.util.calendar i fältet för Tillåtslista klasser eller paketprefix och klicka på Spara.

Skapa en säker anslutning mellan AEM Forms JEE- och OSGi-stackar establish-a-secure-connection-between-aem-forms-jee-and-osgi-stacks

Du kan använda någon av följande metoder för att upprätta en säker anslutning:

 • Konfigurera SDK-paketet för LiveCyclet Adobe med autentiseringsuppgifter för AEM Forms på JEE-administratören
 • Konfigurera Adobe LiveCycle Client SDK Bundle med hjälp av ömsesidig autentisering

Konfigurera SDK-paketet för LiveCyclet Adobe med autentiseringsuppgifter för AEM Forms på JEE-administratören configure-adobe-livecycle-client-sdk-bundle-with-aem-forms-on-jee-admin-credentials

 1. Öppna AEM webbkonsol. URL:en är https://'[server]:[port]'/system/console/configMgr.

 2. Leta reda på och öppna Adobe LiveCycle Client SDK Bundle. Ange värde för följande fält:

  • Server-URL: Ange HTTPS-URL för AEM Forms på JEE-server. Om du vill aktivera kommunikation via https startar du om servern med -Djavax.net.ssl.trustStore=<path of="" aem="" forms="" on="" jee="" keystore="" file=""> parameter.
  • Tjänstnamn: Lägg till RightsManagementService i listan över angivna tjänster.
  • Användarnamn: Ange användarnamnet för det AEM Forms på JEE-konto som ska användas för att initiera anrop från AEM server. Det angivna kontot måste ha behörighet att starta dokumenttjänster på AEM Forms på JEE-servern.
  • Lösenord: Ange lösenord för det AEM Forms på JEE-konto som anges i fältet Användarnamn.

  Klicka Spara. AEM är aktiverat för att söka efter dokumentsäkerhetsskyddade PDF-dokument.

Konfigurera Adobe LiveCycle Client SDK Bundle med hjälp av ömsesidig autentisering configure-adobe-livecycle-client-sdk-bundle-using-mutual-authentication

 1. Aktivera ömsesidig autentisering för AEM Forms på JEE. Mer information finns i CAC och ömsesidig autentisering.

 2. Öppna AEM webbkonsol. URL:en är https://'[server]:[port]'/system/console/configMgr.

 3. Leta reda på och öppna Adobe LiveCycle Client SDK Paket. Ange värde för följande egenskaper:

  • Server-URL: Ange HTTPS-URL för AEM Forms på JEE-server. Om du vill aktivera kommunikation via https startar du om AEM med -Djavax.net.ssl.trustStore=<path of="" aem="" forms="" on="" jee="" keystore="" file=""> parameter.
  • Aktivera tvåvägs SSL: Aktivera alternativet Aktivera tvåvägs SSL.
  • KeyStore-fil-URL: Ange URL-adressen till nyckelfilen.
  • TrustStore-fil-URL: Ange URL-adressen för förvaltarfilen.
  • KeyStore-lösenord: Ange lösenordet för nyckelfilen.
  • TrustStorePassword: Ange lösenordet för förvaltarfilen.
  • Tjänstnamn: Lägg till RightsManagementService i listan över angivna tjänster.

  Klicka Spara. AEM är aktiverat för att söka efter dokumentsäkerhetsskyddade PDF-dokument

Indexera ett exempelprincipskyddat PDF-dokument index-a-sample-policy-protected-pdf-document

 1. Logga in på AEM Assets som administratör.

 2. Skapa en mapp i AEM Digital Asset Manager och överför profilskyddade PDF-dokument till den nya mappen.

  Nu kan du söka i principskyddade dokument med hjälp av AEM sökning.

  note note
  NOTE
  Du bör använda kommandot Ctrl + C för att starta om SDK:n. Om du startar om AEM SDK med alternativa metoder, till exempel genom att stoppa Java-processer, kan det leda till inkonsekvenser i den AEM utvecklingsmiljön.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2