Uppdaterar länken till dokumentationen updating-the-link-to-the-documentation

Du kommer åt standardhjälpinnehållet för AEM Forms genom att välja Hjälp > Hjälp för arbetsytan. Den hänvisar till onlinedokumentationen på Adobe webbplats. Du kan dock uppdatera den så att den pekar på en annan URL.

Här följer några exempel på hur du kan ändra standardhjälpens URL: n:

 • För att få hjälp på valfritt språk.
 • Skräddarsy hjälpinnehåll för din anpassade arbetsyta.

Följ webbadressen för onlinedokumentationen för att uppdatera webbadressen Allmänna anpassningssteg och därefter följande steg.

 1. Kopiera userinfo.html fil från /libs/ws/js/runtime/templates till /apps/ws/js/runtime/templates.

 2. Ändra:

  code language-html
  <ul class="helpmenu">
   <li>
    <a href="https://www.adobe.com/go/learn_aemforms_documentation_63" title="<%= $.t('index.header.dropdown.WorkspaceHelp')%>" target="_blank"><%= $.t('index.header.dropdown.WorkspaceHelp')%></a>
   </li>
  

  till

  code language-html
  <ul class="helpmenu">
   <li>
    <a href="<!--place new help url here-->" title="<%= $.t('index.header.dropdown.WorkspaceHelp')%>" target="_blank"><%= $.t('index.header.dropdown.WorkspaceHelp')%></a>
   </li>
  
 3. Gör följande:

  1. Öppna /apps/ws/js/registry.js för redigering.
  2. Söka och ersätta text!/lc/libs/ws/js/runtime/templates/userinfo.html med text!/lc/apps/ws/js/runtime/templates/userinfo.html.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2