Arbeta med formulär i AEM Forms arbetsyta working-with-formsets-in-aem-forms-workspace

En formuläruppsättning är en samling HTML5-formulär som grupperas och presenteras som en enda formuläruppsättning för slutanvändarna. När slutanvändarna börjar fylla i en formuläruppsättning, överförs de smidigt från ett formulär till ett annat. Formuläruppsättningen kan sedan skickas med bara ett klick. Mer information om formuläruppsättningar och hur du konfigurerar dem finns i Formuppsättning i AEM Forms.

AEM Forms arbetsyta stöder formatuppsättningar. Med formuläruppsättningar kan flera formulär som är kopplade till en tjänst eller process grupperas för att automatisera en affärsprocess och presenteras för slutanvändarna. I ett sådant scenario kan användarna fylla i hela uppsättningen som ett och det finns inget behov av att arkivera, skicka och spåra enskilda formulär eller processer.

Koppla en formuläruppsättning till startpunkten i en AEM Forms-arbetsyteapp attaching-a-formset-to-startpoint-in-an-aem-forms-workspace-app-br

 1. Skapa affärsprocessarbetsflödet i Workbench. Mer information finns i Workbench - hjälp.

 2. Välj bland processegenskaperna för startpunkten Använd en CRX-resurs i presentationer och data.

  1-3

 3. Klicka bläddra (Bläddra) bredvid resurssökvägen för CRX. Dialogrutan Välj formulärresurs visas.

  2-1

 4. Klicka på Formset väljer du den relevanta formuppsättningen i listan och klickar sedan på OK.

 5. Distribuera programmet efter uppdatering av andra relevanta processegenskaper.

Använda formatuppsättningar på arbetsytan i AEM Forms using-formset-in-nbsp-aem-forms-workspace

När en formuläruppsättning är kopplad till en startpunkt kan startpunkten anropas från arbetsytan i AEM Forms, precis som vilken startpunkt som helst.

De åtgärder som stöds för formatuppsättningar via arbetsytan i AEM Forms är:

 • Spara som utkast
 • Lås
 • Abandon
 • Skicka
 • Lägg till bifogade filer
 • Lägg till anteckningar
 • Flytta mellan formulär i en formuläruppsättning med knapparna Bakåt eller Nästa

3-1

NOTE
Om du vill förbättra prestandan när du flyttar från föregående och nästa formulär i en formuläruppsättning inaktiveras alla arbetsyteknappar (Bakåt, Nästa, Spara, Skicka och … (Mer)) tills det aktuella formuläret återges fullständigt.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2