Mappstrukturen understanding-the-folder-structure

AEM Forms arbetsytekomponenter är utformade för MVC-arkitektur med Backbone. Varje komponent har en fil för:

  • Modell, som innehåller affärslogik.
  • Template, that is an HTML file containing interface controls.
  • Visa, som fungerar som en kontrollenhetsklass för Template.

Resurserna för alla komponenter placeras i mappstrukturen som beskrivs nedan. Om du vill komma åt resurserna loggar du in på CRXDE Lite och bläddrar till /libs/ws/js/runtime/.

modeller Innehåller ryggradsmodeller.

vyer Innehåller vyer för ryggraden.

mallar Innehåller bara komponenternas HTML-mallar.

rutter Innehåller universella vägar. Mappen Mallar inuti vägar innehåller HTML-koden och referenserna till komponenterna.

tjänster Innehåller tjänstgränssnitt för att anropa Adobe Experience Manager server-API:er på REST-slutpunkten.

util Innehåller allmänna verktyg som kan användas av flera komponenter.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2