Funktioner i AEM Forms arbetsyta som inte finns på Flex arbetsyta features-of-aem-forms-workspace-not-available-in-flex-workspace

AEM Forms arbetsyta är ett innovativt sätt än Flex-baserade arbetsytor och innehåller funktioner som förbättrar företagsintegrering och användarproduktivitet.

Här följer en kort översikt över dessa funktioner. Mer information finns i de artiklar som hör till i slutet av artikeln.

Stöd för en sammanfattningsruta för uppgifter support-for-a-summary-pane-for-tasks

När du öppnar en uppgift, innan formuläret öppnas, kan du i en ruta visa information om uppgiften med en extern URL. Om du använder åtgärdssammanfattningsfönstret kan ytterligare och relevant information för en uppgift visas för att lägga till mer värde för slutanvändaren av arbetsytan i AEM Forms. Se Visa sammanfattningssida för implementeringsinformation.

Stöd för hanterarvyn support-for-manager-view

Med den här funktionen kan chefer komma åt eller agera på uppgifter i sina rapporter. Chefer kan även i organisationshierarkin fördjupa sig i uppgifter i sina indirekta rapporter. Se Hantera uppgifter i en organisationshierarki med hjälp av hanterarvyn för mer information.

Stöd för användaravatarer support-for-user-avatars

Bilder, eller avatarer, för inloggade användare kan nu visas i det övre högra hörnet av arbetsytan i AEM Forms. I hanterarvyn kan användaravatarerna visas för att visa chefernas bilder och deras rapporter. Se Visa användarens avatar för mer information.

Stöd för integrering av tredjepartsprogram support-for-integrating-third-party-applications

Funktionen för integrering med tredjepartsprogram kan användas för att helt överföra dina arbetsflöden till AEM Forms arbetsyta. Du kan till exempel återge brevmallar för hantering av korrespondenshantering som uppgifter i AEM Forms-arbetsytefönstret. Därför kan du slutföra uppgiften utan att behöva lämna arbetsytan i AEM Forms. Se Integrera korrespondenshantering i AEM Forms arbetsyta för detaljerade anvisningar.

Stöd för anpassad aktivitetsåtergivning baserat på slutanvändarens enhet support-for-custom-task-rendering-based-on-end-user-s-device

AEM Forms arbetsyta stöder HTML-återgivning av XDP-formulär. Detta stöd gör att användare kan visa ett XDP-formulär som HTML på mobila enheter och som PDF på en stationär dator när det används i en återgivningsprocess som dirigerar till olika återgivningar av XDP baserat på enheten eller användaragenten. Detta bidrar till att ge användare som arbetar i olika miljöer på olika enheter en smidig täckning av processhanteringen.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2