Hur processrapportering fungerar how-process-reporting-works

Processrapportering är rapporteringsmodulen för AEM Forms i JEE.

Med Process Reporting kan du köra rapporter om AEM Forms processer och uppgifter.

Processrapportering använder den inbäddade Process Reporting-databasen för att publicera Forms-data. Sedan används dessa data för att köra rapporter.

Processrapportering består av följande moduler:

Processrapporteringsarkitektur process-reporting-architecture-br

processrapportarkitektur

Processrapporteringsmoduler process-reporting-modules

ProcessDataPublisher-tjänst processdatapublisher-service-br

ProcessDataPublisher-servern körs regelbundet på AEM Forms-databasen och extraherar de data som har ändrats sedan den senaste körningen av tjänsten. Sedan publiceras data till datalagringstjänsten för processdata.

Mer information om hur du konfigurerar tjänsten finns i Konfigurera tjänsten ProcessDataPublisher.

Tjänsten ProcessDataStorageProvider processdatastorageprovider-service-br

ProcessDataStorageProvider-tjänsten tar emot processdata från ProcessDataPublisher-tjänsten och sparar data i Process Reporting-databasen.

Mer information om hur du konfigurerar tjänsten finns i Konfigurera tjänsten ProcessDataStorageProvider.

OSGi-tjänst osgi-service-br

QueryDataServlet använder den här tjänsten för att hämta rapportdata från Process Reporting-databasen.

Tjänsten QueryDataServlet querydataservlet-service-br

Tjänsten QueryDataServlet accepterar frågor från användargränssnittet för processrapportering.

Tjänsten använder sedan OSGi-tjänster för att hämta relevanta rapporteringsdata, bearbetar data och returnerar data till användargränssnittet.

Användargränssnittet för processrapportering process-reporting-user-interface-br

Användargränssnittet Process Reporting är ett webbläsarbaserat gränssnitt. Du använder det här gränssnittet för att visa process- och uppgiftsinformation som publiceras från AEM Forms-databasen.

En introduktion till användargränssnittet för processrapportering finns i Användargränssnittet för processrapportering.

Tjänsten QueryDataServlet querydataservlet-service-br-1

Tjänsten QueryDataServlet accepterar frågor från användargränssnittet för processrapportering.

Tjänsten använder sedan OSGi-tjänster för att hämta relevanta rapporteringsdata, bearbetar data och returnerar data till användargränssnittet.

Anpassade rapporter custom-reports-br

Du kan skapa egna anpassade rapporter och visa dessa rapporter på fliken Anpassade rapporter i användargränssnittet för processrapportering.

Anvisningar om hur du skapar en anpassad rapport finns i Skapa en anpassad rapport i artikeln Anpassade rapporter i processrapportering.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2