Stöd för Picture-klausuler i HTML5-formulär picture-clause-support-for-html-forms

HTML5-formulär stöder XFA Picture-sats för visningsvärde och formaterat värde för datum, text och numeriska symboler. Följande Picture-satsuttryck stöds:

 • category(locale){picture-clause} | category(locale){picture-clause} | category(locale)
 • category.subcategory{}
NOTE
För närvarande stöder inte Mobile Forms Redigera bild-satsen. Symboler för DateTime- och Time Picture-satser stöds inte heller.

Symboler för datumfält som stöds supported-date-field-symbols

Uttryck som stöds för satsen Date Picture:

 • date.long{}
 • date.short{}
 • date.medium{}
 • date.full{}
 • date.short{}
 • date
NOTE
Standardmönstret för bildsatsen är mönstret {MMM D, YYYY} . Om inget mönster används används standardmönstret.
Symbol
Tolkning
D
Dag i månaden med en eller två siffror (1-31)
DD
Dag i månaden med två siffror (01-31), utfyllda med noll.
M
Månad med en eller två siffror (1-12) på året.
MM
Månad med två siffror (01-12) med inledande nolla vid behov.
MMM
Förkortat månadsnamn för det aktuella språkområdet
MMMM
Fullständigt månadsnamn för det aktuella språkområdet
EEE
Förkortat veckodagsnamn för aktuell språkinställning
EEEE
Fullständigt veckodagsnamn för det aktuella språkområdet
YY
Tvåsiffrigt årtal, där 00 = 2000, 29 = 2029, 30 = 1930 och 99 = 1999
YYYY
Fyrsiffrigt årtal
NOTE
Datumfältet i HTML5 Forms stöder inte MM-YYYY mönster i redigeringsformat. Mönstret stöds dock i visningsformatet.

Numerisk bildsats numeric-picture-clause

HTML5-formulär har stöd för numeriska bildsymboler. Det finns dock en skillnad i stödet mellan PDF forms och HTML Forms.

I PDF forms, formateras ett tal oberoende av antalet symboler i Picture-satsen som har

I HTML Forms, formateras ett tal bara om talet har siffror som är mindre än antalet symboler i Picture-satsen.

Exempel: Överväg en Picture-sats: num{zzz,zzz,zz9}.

Talet 10000 är formaterad som 10 000 i både HTML och PDF forms.

Talet 1000000 formateras som 1 000 000 i PDF forms. I HTML Forms förblir dock talet oformaterat som 1000000.

Uttryck som stöds för Numeric Picture-satsen i HTML Forms är:

 • num.integer{}
 • num.decimal{}
 • num.currency{}
 • num.percent{}
 • num
Symbol
Tolkning
Indataparsning
9
Utdataformatering: en enda siffra. Eller för siffran noll om indata är tomma eller ett blanksteg i motsvarande position.
En siffra
Z
Utdataformatering: en enda siffra. Eller för ett blanksteg om indata är tomma, ett blanksteg eller siffran noll i motsvarande position.
Ensiffrigt eller mellanslag
z
Utdataformatering: en enda siffra. Eller för ingenting om indata är tomma, ett blanksteg eller siffran noll i motsvarande position.
En siffra eller ingenting
E
Utdataformatering: exponentdelen av ett flyttal bestående av exponentialsymbolen (E). Följd av ett valfritt plustecken eller minustecken. Följs av exponentvärdet.
Samma som för utdataformatering
CR eller cr
Kreditsymbol (CR) om talet är negativt. Annars ingenting.
S eller s
Utdataformatering: ett minustecken om talet är negativt. Annars utrymme.
Minustecken om talet är negativt. Plustecken om talet är positivt
V
Decimalradix för den aktuella språkinställningen. Tillåter att decimalbasen används vid indataparsning.
v
Decimalradix för den aktuella språkinställningen. Det är tillåtet att använda decimalbasen vid indataparsning och utdataformatering.
.
Decimalradix för den aktuella språkinställningen.
, (U+FF0C)
Grupperingsavgränsare för den aktuella språkinställningen
$ (U+FF04)
Valutasymbol för det aktuella språkområdet.
% (U+FF05)
Procentsymbol för det aktuella språkområdet.
( (U+FF08)
Vänsterparentes om talet är negativt. Annars utrymme.
) (U+FF09)
Högerparentes om talet är negativt. Annars utrymme.
t
Tabbtecken

Textbildsats text-picture-clause

HTML5-formulär stöder följande Text Picture-satsuttryck:

 • text
Symbol
Tolkning
A
Ett alfabetiskt tecken.
X
Ett tecken.
O
Ett alfanumeriskt tecken.
0 (noll)
Ett alfanumeriskt tecken.
9
En siffra.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2