Arbeta med startpunkter working-with-startpoints

En startpunkt anropar en process som skapats i Workbench. Den är kopplad till ett formulär som anropar processen när formuläret skickas in.

NOTE
Termerna startpunkter, startprocess och formulär används omväxlande när de hänvisar till det här konceptet.

Om du vill initiera en process från appen Adobe Experience Manager (AEM) Forms måste du ha en startpunkt av typen Arbetsyta i processen. Du måste även välja Visible in Mobile Workspace för startpunkten.

mws_startpoint_select_option

Så här startar du en process som definieras i Workbench

  1. Om du vill visa startpunkterna i AEM Forms-appen går du till Hemskärm.

  2. Home som standard visas All Forms visas.

    Startpunkten är kopplad till ett formulär. Markera startpunkten som är associerad med formuläret i listan för att öppna det.

    Formuläret som är kopplat till startpunkten öppnas.

  3. Ange informationen i dialogrutan Startpoint formulär.

    Du kan lägga till anteckningar i den här uppgiften med bifogad -knappen.

  4. När du har fyllt i formuläret väljer du Submit -knappen.

Om programmet är offline sparas formuläret och dess data i mappen Utkorgen.

Om appen är online synkroniseras uppgiften med AEM Forms Server och tilldelas den användare som anges i processen.

Information om hur du arbetar med uppgiften i uppgiftslistan finns i Öppna en uppgift.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2