Arbeta med ett formulär working-with-a-form

Om ett formulär har aktiverats för synkronisering i formulärappen hämtas formuläret och du kan arbeta med det direkt.

Formulären hämtas till din app och är tillgängliga offline. Du driver t.ex. ett bankföretag och en kund fyller i en ansökan på er webbplats. Programmet är ett anpassat formulär som tar emot information från dina kunder och lagrar den för granskning. Administratören granskar formuläret och skapar ett verifieringsformulär AEM författarinstansen. Administratören aktiverar synkronisering av formuläret med appen AEM Forms. Om verifieringsformuläret finns i AEM Forms-appen kan fältagenten använda en mobilenhet för att verifiera kundens information. Den mobila enheten synkroniseras med servern och verifieringsformuläret läses in i appen. Din fältrepresentant kan besöka kunden, verifiera informationen, spara data som utkast eller skicka bekräftelseformuläret. Formuläret synkroniseras med servern varje gång appen är online.

Så här synkroniserar du formuläret i AEM Forms-appen:

 1. Markera ett formulär i författarinstansen och klicka på Visa egenskaper.
 2. På egenskapssidan klickar du på Avancerat.
 3. Aktivera alternativet under Avancerat: Synkronisera med AEM Forms App och markera Spara.

Om du vill synkronisera flera formulär i författarinstansen markerar du flera formulär i formulärhanteraren och väljer Synkronisera med AEM Forms App. När formuläret publiceras kan AEM Forms-appen ansluta till publiceringsservern och hämta formulären.

Om ditt AFA-program (AEM Form Application) inte kan synkroniseras utför du följande steg för att åtgärda synkroniseringsproblemet:

 1. Gå till https://[server]:[port]/system/console/configMgr.
 2. Sök efter Adobe Granite Token Authentication Handler och klicka Edit.
 3. Välj None i listrutan för SameSite attribute for the login-token cookie -attribut.
 4. Klicka på Save.

Synkronisera bild med AFA Android-app

NOTE
Formulär som stöds:
 • Anpassningsbara formulär (utan lazy loading)
 • Mobila formulär
Bifogade filer på formulärnivå stöds inte i de adaptiva formulär som hämtas i AEM Forms-appen som synkroniseras med AEM Forms OSGi-servern. Användare kan bifoga filer i ett fält om författaren har aktiverat bilagor på fältnivå när formuläret redigeras.

Öppna och uppdatera ett formulär

 1. Om du vill öppna ett formulär väljer du Form på hemskärmen.
 2. Du kan uppdatera fälten i formuläret, lägga till bilagor, spara som utkast och skicka det.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2