Synkroniserar appen synchronizing-the-app

Synkroniserar appen synchronizing-the-app-1

Formulären i din app hämtas från AEM Forms-servern. Formulären hämtas på flikarna Åtgärder och Forms. Utkast som skapas från formulär hämtas på fliken Utkast och utkast som skapas från uppgifter hämtas på fliken Åtgärder. För ett fristående formulär på OSGi-server hämtas formulär och utkast på flikarna Forms respektive Draft.

När du fyller i och skickar ett formulär överförs formuläret direkt till AEM Forms-servern om appen är online. Formulären hämtas från servern när appen synkroniseras. Utkasten synkroniseras emellertid direkt med servern om appen är online.

När du är online med AEM Forms-servern synkroniseras ditt program som standard var 15:e minut. Du kan dock ändra synkroniseringsfrekvensen. Du kan också när som helst synkronisera appen manuellt.

Synkronisera appen manuellt

Välj knappen Synkronisera sync-app längst ned till höger på startskärmen.

Om du vill ändra synkroniseringsfrekvensen

  1. Om du vill gå till inställningsskärmen väljer du menyknappen i det övre vänstra hörnet av hemskärmen och sedan Inställningar.

  2. Välj fliken Allmänt på skärmen Inställningar.

    Inställning för synkroniseringsfrekvens i fönstret Allmänna inställningar

  3. Välj värdet till höger om synkroniseringsfrekvensen i alternativet Synkroniseringsfrekvens.

  4. Välj den nya synkroniseringsfrekvensen i listrutan.

Tekniska specifikationer technical-specifications

  • Den viktigaste logiken för att skicka offlineappdata till AEM Forms-servern finns i runtime/offline/util/offline.js.
  • I .js-filen skickar anropet till funktionen processOfflineSubmitSavedTasks(…) de sparade/skickade uppgifterna till servern. Den hanterar även fel och konflikter i synkroniseringsprocessen. Om överföringen av en uppgift misslyckas markeras aktiviteten i programmet som misslyckad. Dessutom finns uppgiften kvar i Utkorgen.
  • Funktionerna syncSubowedTask() och syncSavedTask() utför åtgärder på enskilda uppgifter.
  • Anropet till funktionen processOfflineSubmitSavedTasks() initieras av uppgiftslistkomponenten efter att en användare har valt att synkronisera offlineläget med servern eller en automatisk synkronisering av bakgrundstråden.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2