Konfigurera Visual Studio-projektet och bygg Windows-appen set-up-the-visual-studio-project-and-build-the-windows-app

AEM Forms tillhandahåller den fullständiga källkoden för AEM Forms-appen. Källan innehåller alla komponenter för att skapa ett anpassat arbetsyteprogram. Källkodsarkivet, adobe-lc-mobileworkspace-src-<version>.zipär en del av adobe-aemfd-forms-app-src-pkg-<version>.zip paket om programvarudistribution.

Så här hämtar du programkällan för AEM Forms:

 1. Öppna Programvarudistribution. Du behöver en Adobe ID för att logga in på Software Distribution.

 2. Välj Adobe Experience Manager finns i rubrikmenyn.

 3. I Filters avsnitt:

  1. Välj Forms från Solution listruta.
  2. Välj version och typ för paketet. Du kan också använda Search Downloads för att filtrera resultaten.
 4. Välj det paketnamn som gäller för operativsystemet och välj Accept EULA Terms och markera Download.

 5. Öppna Pakethanteraren och klicka Upload Package för att överföra paketet.

 6. Markera paketet och klicka på Install.

 7. Öppna om du vill hämta källkodsarkivet https://<server>:<port>/crx/de/content/forms/mobileapps/src/adobe-lc-mobileworkspace-src-<version>.zip i webbläsaren.
  Källpaketet hämtas till din enhet.

I följande bild visas det extraherade innehållet i adobe-lc-mobileworkspace-src-<version>.zip.

mws-content-1

Följande bild visar katalogstrukturen för windows i src mapp.

win-dir

Konfigurera miljön setting-up-the-environment

För Windows-enheter behöver du:

 • Microsoft Windows 8.1 eller Windows 10
 • Microsoft Visual Studio 2015
 • Microsoft Visual Studio Tools for Apache Cordova

Konfigurera Visual Studio Project för AEM Forms setting-up-visual-studio-project-for-aem-forms-app

Utför följande steg för att konfigurera AEM Forms-appprojektet i Visual Studio.

 1. Kopiera adobe-lc-mobileworkspace-src-<version>.zip arkivera till %HOMEPATH%\Projects i Windows 8.1- eller Windows 10-enheter med Visual Studio 2015 installerat och konfigurerat.
 2. Extrahera arkivet i %HOMEPATH%\Projects\MobileWorkspace katalog.
 3. Navigera till %HOMEPATH%\Projects\MobileWorkspace\adobe-lc-mobileworkspace-src-[versionsrc]\windows katalog.
 4. Öppna CordovaApp.sln med Visual Studio 2015 och fortsätta bygga AEM Forms-appen.

Bygg AEM Forms-app build-aem-forms-app

Utför följande steg för att skapa och distribuera AEM Forms-program.

NOTE
Data som lagras i Windows-filsystem för AEM Forms-program krypteras inte. Vi rekommenderar att du använder ett tredjepartsverktyg som Windows BitLocker-diskkryptering för att kryptera diskdata.
 1. Välj i verktygsfältet Visual Studio Standard Frigör från listrutan för byggläge.

 2. Välj Windows-AnyCPU, Windows-x64 eller Windows-x86 baserat på din plattform. Windows-AnyCPU rekommenderas.

 3. Högerklicka på projektet i Visual Studio Solution Explorer CordovaApp.Windows och markera Store > Create AppPackages.

  createapppackages

  Guiden Skapa programpaket visas.

  Installationsfilen för CordovaApp.Windows_3.0.2.0_anycpu.appx skapas i katalogen platforms\windows\AppPackages\CordovaApp.Windows_3.0.2.0_anycpu_Test.

  Om du råkar ut för felet Retarget to windows 8.1 required, högerklicka på felet och välj Återmål till Windows 8.1.

  retarget-solution

 4. I guiden Skapa appaket väljer du väder eller inte det väder som du vill överföra din app till Windows Store och klickar sedan på Nästa.

  createapppackagesguide1

 5. Gör önskade ändringar i parametrarna, till exempel version och utdataplats för appbygget.

  createapppackagesguide2

 6. När projektet har byggts kan du installera programmet med:

  • Windows PowerShell
  • Visual Studio

  The .appx paketet kräver följande objekt för att kunna installeras:

  1. WinJS-bibliotek
  2. Kontrollera att paketet innehåller ett självsignerat certifikat eller ett betrott certifikat som signerats av en utfärdare, till exempel VeriSign.
  3. Utvecklarlicens

  Katalogen Platforms\windows\AppPackages\CordovaApp.Windows_3.0.2.0_anycpu_Test innehåller de fyra huvudkomponenterna:

  1. .appx fil
  2. Certifikat (för närvarande är det ett självsignerat certifikat av Apache Cordova)
  3. Beroendemapp
  4. PowerShell-fil (.ps1-tillägg)

Distribuera ett program med Windows PowerShell deploying-an-app-using-windows-powershell

Det finns två sätt att installera programmet på en Windows-enhet.

Genom att köpa utvecklarlicensen by-acquiring-the-developer-license

 1. Högerklicka på PowerShell-filen ( Add-AppDevPackage.ps1)och väljer Kör med PowerShell.

 2. Du uppmanas att skaffa en utvecklarlicens. Använd inloggningsuppgifterna för Microsoft-kontot för att skaffa en utvecklarlicens.
  Licensen gäller i 30 dagar och du kan förnya den utan kostnad.

 3. När du köper utvecklarlicensen installeras det självsignerade certifikatet på datorn och programmet installeras korrekt.

Genom att använda företagsägda enheter by-using-enterprise-owned-devices

För företagsägda enheter som är anslutna till företagets domän krävs inte att man skaffar en utvecklarlicens.

Företagsägda enheter använder Professional- och Enterprise-utgåvorna av Windows.

Microsoft rekommenderar att du installerar ett betrott certifikat som utfärdats av en utfärdare, till exempel VeriSign.

Så här distribuerar du programmet:

 • Kontrollera att enheten är ansluten till företagets domän.
 • Aktivera grupprincipinställning.

Så här aktiverar du grupprincipinställning:

 1. Kör gpedit.msc.

 2. Navigera till Datorkonfiguration > Administrativa mallar > Windows-komponent > App Package Deployment.

 3. Högerklicka Tillåt installation av alla betrodda appar.

 4. Klicka Redigera och markera Aktiverad.

 5. Klicka OK.

Redigera det Visual Studio-genererade PowerShell-skriptet för att hindra det från att hämta utvecklarlicensen.

Ange variabeln i PowerShell-skriptet: $NeedDeveloperLicense = $false.

För enheter som inte är domänanslutna krävs en produktaktiveringsnyckel som laddas sida vid sida. Du kan köpa det från en Windows-återförsäljare.

För Windows 8.1 Home Edition finns det ingen grupprincip, inläsning på företagssidan tillåts inte och du kan inte ansluta den till företagsdomänen. Distribuera appen på en Windows 8.1 Home Edition-enhet med hjälp av en utvecklarlicens.

Mer information får du genom att klicka här.

Distribuera ett program med Visual Studio deploying-an-app-using-visual-studio

Så här installerar du appen i Windows med Visual Studio:

 1. Anslut enheten med fjärrfelsökaren.
  Mer information finns i Kör Windows Store-appar på en fjärrdator.

 2. Öppna appen i Visual Studio, välj Windows-x64, Windows-x86 eller Windows-AnyCPU i listan Solution Platforms och välj Fjärrdator.

 3. Ditt program distribueras på fjärrdatorn.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2