Distribuera AEM Forms-app distribute-aem-forms-app

MDM (Mobile Device Management) möjliggör storskalig driftsättning av appar på mobila enheter.

NOTE
Distributionen gäller endast iOS- och Android™-enheter.

De viktigaste funktionerna i MDM-lösningar: main-features-generally-provided-by-mdm-solutions

  • Aktivera enhetsregistrering i företagsmiljön
  • Tillåt konfiguration och uppdatering av enhetsinställningar
  • Säkerställ regelefterlevnaden.
  • Säker mobil åtkomst till företagsresurser

En MDM-lösning tillsammans med hantering av mobilappar gör att du kan hantera interna, offentliga och köpta appar på företagets mobila enheter.

MDM-administratören kan överföra både ipa- och apk-filer till MDM-servern och styra vilka användare som kan komma åt ipa- eller apk-filerna. Administratören kan också styra de profilinställningar som motsvarar respektive program.

Profilinställningar som påverkar AEM Forms-programmet profile-settings-affecting-the-aem-forms-app-br

Följande profilinställningar på enheten påverkar hur AEM Forms-appen fungerar på enheten:

  • Tillåt användning av kamera i Enhetsfunktioner section

Om du inaktiverar Tillåt användning av kamera, kamerans funktion i Fotografanteckning fungerar inte. Aktivera det här alternativet om du vill använda kameran i appen.

  • Kräv lösenord på enheten i avsnittet Lösenordspolicyer

Aktivera kryptering av programdata rekommenderar vi att du aktiverar lösenord på din enhet. Om lösenordet inte är inställt på enheten krypteras inte de programdata som lagras på enheten.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2