Ändra konverteringsinställningarna för export i PDF modifying-the-pdf-export-conversion-settings

Använd proceduren nedan för att ändra konverteringsinställningarna för export av en PDF, en EPS, en DOC, en TXT, en RTF, en XML eller en HTML-fil. Som standard används de standardinställningar för Spara som som som konfigurerats i Adobe Acrobat Professional eller Acrobat Standard i filen PDF. Om du till exempel använder standardinställningarna för Spara som i Acrobat för att konvertera en PDF-fil till EPS konverteras bara en sida från PDF-filen till EPS.

NOTE
När du har ändrat inställningen Spara som för ett filformat gäller den för alla konverteringar av samma typ när de exporteras från PDF Generator.
  1. Öppna filen PDF i Acrobat och välj Arkiv > Spara som.
  2. Välj lämpligt format i listan Filformat.
  3. Klicka på Inställningar och ange önskade filformatsinställningar.
  4. Klicka på OK och sedan på Spara för att exportera PDF-filen.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2