Importera och exportera konfigurationsfiler för PDF Generator importing-and-exporting-pdf-generator-configuration-files

Konfigurationsfilen innehåller PDF Generator-konverteringsinformation, inklusive PDF, filtyp och säkerhetsinställningar.

NOTE
Du kan inte ändra timeout-inställningen för PDF Generator genom att importera en anpassad native2pdfconfig.xml-fil. Tidsgränsen i den filen är endast avsedd som information och den aktuella inställningen visas i PDF Generator. Information om hur du ändrar timeout-inställningen finns i"Ange prestandaparametrar för PDF Generator" i Installera och distribuera AEM formulär.

Exportera den aktuella konfigurationsfilen export-your-current-configuration-file

 1. I administrationskonsolen klickar du på Tjänster > PDF Generator > Konfigurationsfiler > Exportera konfiguration.

 2. Om du vill exportera inställningarna väljer du lämpligt alternativ:

  • Om du vill exportera alla namngivna inställningar väljer du Hämta hela konfigurationen.

  • Om du bara vill exportera en Adobe PDF-inställning, säkerhetsinställning eller filtypsinställning väljer du Hämta minimal konfiguration.

   Om du exporterar en minimal konfiguration väljer du de Adobe PDF-, säkerhets- och filtypsinställningar som ska exporteras.

 3. Klicka på Hämta och spara XML-filen på lämplig plats.

Importera en konfigurationsfil import-a-configuration-file

NOTE
Systemet konfigureras om baserat på informationen i den importerade filen.
 1. I administrationskonsolen klickar du på Tjänster > PDF Generator > Konfigurationsfiler > Importera konfiguration.
 2. Välj Importera en befintlig konfigurationsfil.
 3. Om du vill ange filens plats i rutan Konfigurationsfil klickar du på Bläddra för att hitta och markera filen. Klicka sedan på Importera.

Konvertera alla lager i AutoCAD-filer convert-all-layers-within-autocad-files

Som standard konverterar PDF Generator bara standardlagret med AutoCAD-filer till PDF i stället för alla lager i filen. Följ den här proceduren om du vill konvertera alla lager.

 1. I administrationskonsolen klickar du på Tjänster > PDF Generator > Konfigurationsfiler > Exportera konfiguration.

 2. Välj Hämta hela konfigurationen och klicka på Hämta.

 3. Öppna den hämtade filen i en textredigerare och öppna den under AutoCAD -taggen i PDFMaker tagg, lägga till text convertAllPages="true".

 4. I administrationskonsolen klickar du på Tjänster > PDF Generator > Konfigurationsfiler > Importera konfiguration.

 5. Välj Importera en befintlig konfigurationsfil, ange den uppdaterade filen och klicka på Importera.

  Alla AutoCAD-filer som konverteras med den ändrade konfigurationsfilen kommer att konverteras.

Återställ konfigurationen till de ursprungliga inställningarna som installerades med PDF Generator reset-your-configuration-to-the-original-settings-installed-with-pdf-generator

 1. I administrationskonsolen klickar du på Tjänster > PDF Generator > Konfigurationsfiler > Importera konfiguration.
 2. Välj Återställ konfiguration till standardinställningar och klicka på Importera.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2