Konfigurera systeminformationstjänsten set-up-the-system-information-service

Systeminformationstjänsten tillhandahåller REST API:er för att hämta information. Om du vill använda systeminformationstjänsten aktiverar du REST-slutpunkten från administrationskonsolen. Gör så här för att aktivera REST-slutpunkten:

  1. Logga in på administrationskonsolen. Administrationskonsolens standardwebbadress är https://[hostname]:'port'/adminui.
  2. Navigera till Tjänster > Program och tjänster > Tjänsthantering.
  3. På sidan Service Management klickar du på SystemInfo service.
  4. Välj REST i listan på fliken Slutpunkter och klicka på Lägg till.
  5. På skärmen Add REST Endpoint klickar du på Lägg till.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2