Redigera och konvertera befintliga domäner editing-and-converting-existing-domains

Du kan ändra inställningarna för befintliga domäner på sidan Domänhantering. Du kan också konvertera en befintlig företagsdomän till en hybriddomän.

Redigera en befintlig domän edit-an-existing-domain

 1. I administrationskonsolen klickar du på Inställningar > Användarhantering > Domänhantering.
 2. Klicka på namnet på den domän som ska redigeras.
 3. Om du vill ändra domännamnet ändrar du texten i rutan Namn.
 4. Om du vill ändra autentiseringsinformationen för ett företag eller en hybriddomän klickar du på motsvarande autentiseringsnamn längst ned på sidan. Ändra inställningarna på sidan Redigera autentisering. (Se Autentiseringsinställningar.)
 5. Om du vill ändra kataloginformationen för en företagsdomän klickar du på lämpligt katalognamn längst ned på sidan. Ändra inställningarna på sidan Redigera katalog efter behov. (Se Lägga till kataloger eller anpassade SPI-filer.)
 6. Klicka på OK när du är klar med ändringarna.

Konvertera en företagsdomän till en hybriddomän convert-an-enterprise-domain-to-a-hybrid-domain

 1. I administrationskonsolen klickar du på Inställningar > Användarhantering > Domänhantering.
 2. Klicka på namnet på den företagsdomän som ska konverteras.
 3. Klicka på Konvertera till hybrid-domän.
 4. Granska informationen om användar- och gruppdata och autentisering av användare och klicka på OK.
 5. Redigera inställningarna för den hybriddomänen och klicka på OK.
NOTE
Om den företagsdomän som du konverterar inte innehåller kataloginställningar går alla LDAP-autentiseringsinställningar förlorade.

Konvertera en hybriddomän till en företagsdomän convert-a-hybrid-domain-to-an-enterprise-domain

 1. I administrationskonsolen klickar du på Inställningar > Användarhantering > Domänhantering.
 2. Klicka på namnet på den hybriddomän som ska konverteras.
 3. Klicka på Konvertera till företagsdomän.
 4. Granska informationen om användar- och gruppdata och autentisering av användare och klicka på OK.
 5. Klicka på Lägg till katalog och konfigurera nödvändig kataloginformation. (Se Lägga till kataloger eller anpassade SPI-filer.)
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2