Ta bort en domän delete-a-domain

Använd sidan Domänhantering för att markera en befintlig domän som föråldrad.

Om du skapar en domän med samma namn som en borttagen domän återställs den borttagna domänen tillsammans med informationen som den innehåller. DefaultDom-domänen kan inte tas bort.

  1. I administrationskonsolen klickar du på Settings > User Management > Domain Management.
  2. Markera kryssrutan för den domän som ska tas bort, klicka på Delete och klicka sedan på OK.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2