Startar och stoppar WebSphere Application Server starting-and-stopping-websphere-application-server

Flera procedurer kräver att du stoppar eller startar instansen av WebSphere där du vill distribuera AEM formulärprodukter. Om du är osäker på om programservern har startats kan du först visa statusen för WebSphere Application Server.

Visa status för WebSphere Application Server view-the-status-of-websphere-application-server

 1. Gå till [appserver root]/bin katalog.

 2. Ange följande kommando och ersätt server_name med namnet på WebSphere Application Server:

  • (Windows) serverStatus.batserver_name
  • (Linux, UNIX) ./ serverStatus.shserver_name

Starta WebSphere Application Server start-websphere-application-server

 1. Gå till [appserver root]/bin katalog.

 2. Ange följande kommando och ersätt server_name med namnet på WebSphere Application Server:

  • (Windows) startServer.batserver_name
  • (Linux, UNIX) ./ startServer.shserver_name

Stoppa WebSphere-programserver stop-websphere-application-server

 1. Gå till [appserver root]/bin katalog.

 2. Ange följande kommando och ersätt server_name med namnet på WebSphere Application Server:

  • (Windows) stopServer.batserver_name
  • (Linux, UNIX) ./ stopServer.shserver_name
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2