Loggfiler log-files

Händelser som körnings- eller startfel registreras i programserverns loggfiler. Om du har problem med att distribuera till programservern kan du använda loggfilerna för att hitta problemet. Du kan öppna loggfilerna med valfri textredigerare.

(JBoss) Följande loggfiler finns i [appserver root]/server/'server'/log katalog:

  • boot.log
  • server.log.[yyyy-mm-dd]
  • server.log

(WebLogic) Domänloggfiler finns i [appserverdomain] katalogen och serverloggfilerna finns i [appserverdomain]/servers/[appserver name]/logs katalog:

  • access.log
  • [appserver name].log
  • [appserver name].out.[incremental number]

(WebSphere) Följande loggfiler finns i [appserver root]/profiles/default/logs/[appserver name] katalog:

  • SystemErr.log
  • SystemOut.log
  • StartServer.log
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2