Tröskelvärde för högsta antal öppna markörer i oraclets databas oracle-database-maximum-open-cursors-threshold

Om du vill konfigurera ett maxvärde för öppna markörer i Oracle kanske du måste justera det här värdet till ett värde som passar ditt program. Det är uppenbart att under en måttlig belastning var de genomsnittliga öppna markörerna 2 700. Vi rekommenderar att du börjar med en övre gräns på 3 000. Mer information finns på https://www.orafaq.com/node/758.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2