Uppdatera licenstypen för distributionen update-the-license-type-for-the-deployment

Som en del av installationsprocessen för AEM formulär använde du Configuration Manager för att konfigurera och distribuera de AEM formulärmodulerna som du behöver. Som standard är dessa moduler konfigurerade med en 60-dagars utvärderingslicens. Använd sidan Ändra licens i administrationskonsolen för att ändra licenstypen för distributionen. De moduler som är distribuerade visas på sidan Ändra licens.

På sidan Ändra licens visas information om din licens:

 • Den aktuella licenstypen
 • Datum och tid då licensen senast uppdaterades
 • Vem utförde den senaste uppdateringen?
 • Licensens aktuella status
 • Det datum då AEM formulär installerades
 • Det datum då den aktuella licensen upphör att gälla
NOTE
Licensändringen gäller alla distribuerade moduler. Innan du ändrar licenstypen ska du ta bort distributionen av moduler som inte är licensierade. Välj inte typen av produktionslicens om listan med distribuerade moduler innehåller andra moduler än de som du har köpt från Adobe.

Uppdatera licenstypen update-the-license-type

 1. Klicka på Licensiering i administrationskonsolen.

 2. Läs licensavtalet för AEM formulär, välj Jag accepterar om du godkänner villkoren i avtalet och klicka sedan på Nästa.

 3. Välj en licenstyp på sidan Ändra licens:

  • EVAL: 60-dagars utvärderingslicens
  • DEV: Permanent utvecklingslicens
  • NFR: 2-årig utvärderingslicens
  • IDEV: 1-årsprenumeration på Adobe Developer
  • Produktion: Permanent licens
 4. Välj Ja, licensändringen är giltig för alla distribuerade moduler.

 5. Klicka på Bekräfta licensändring. Ett meddelande om att licensen har uppdaterats visas.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2