Konfigurera Connector för IBM® Content Manager configuring-connector-for-ibm-content-manager

Koppling för IBM® Content Manager möjliggör kommunikation mellan AEM och IBM® Content Manager. Mer bakgrundsinformation finns i "Connectors for ECM" i Tjänstreferens.

Konfigurera IBM® Content Manager-anslutningen configure-the-ibm-content-manager-connection

  1. I administrationskonsolen klickar du på Tjänster > Koppling för IBM® Content Manager.
  2. Ange namnet på datalagret för IBM® Content Manager som du vill ansluta till i rutan Datastornamn. Om databasen är lokal anger du databasens namn. Om databasen är fjärransluten anger du dess aliasnamn.
  3. I rutan Användarnamn anger du användar-ID för en användare som ska ansluta till datalagret för IBM® Content Manager.
  4. Ange användarens lösenord i rutan Lösenord.
  5. (Valfritt) I rutan Aliasanslutningssträng anger du ytterligare anslutningsargument. Vanligtvis ska den här rutan vara tom. Mer information finns i dokumentationen för IBM®.
  6. Klicka på Spara.

Validering av tjänstinställningar validation-of-service-settings

Om du anger fel alias, användarnamn eller lösenord för dataStore får du följande resultat, beroende på om tjänsten Content Repository Connector för IBM® Content Manager körs:

  • Om tjänsten stoppas visas inget fel när du sparar tjänstkonfigurationsinformationen. Nästa gång du startar tjänsten genereras dock ett undantag och tjänsten startar inte.
  • Om tjänsten startas försöker tjänsten att validera inloggningsinformationen omedelbart när du sparar tjänstkonfigurationsinformationen. I det här fallet inträffar ett fel och konfigurationsinformationen sparas inte.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2