Konfigurerar fjärrslutpunkter configuring-remoting-endpoints

En fjärrslutpunkt gör att ett program som skapats med Flex kan anropa tjänsten med hjälp av (borttaget för AEM formulär) AEM form Remoting. En fjärrslutpunkt skapas automatiskt för varje aktiverad tjänst. Ett Flex-mål som har samma namn som slutpunkten skapas, och Flex-klienter kan skapa fjärrobjekt som pekar på det här målet för att anropa åtgärder på den aktuella tjänsten.

Tar bort slutpunktsinställningar remoting-endpoint-settings

Autentiseringsmetod för Flex-klient: Bestämmer vilken typ av svar som servern skickar tillbaka till klienten när den anropade tjänsten är säkerhetsaktiverad, den anropade åtgärden inte stöder anonyma anrop och klienten skickar antingen inga eller ogiltiga autentiseringsuppgifter.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2