Ändra utvärderingsordningen för autentisering change-the-order-of-evaluation-for-authentication

Om du har konfigurerat flera autentiseringsleverantörer kan du ändra i vilken ordning AEM utvärderas för autentisering. Ordningen på de autentiseringsproviders som visas i filen config.xml avgör ordningen på utvärderingen av autentiseringen.

 1. I administrationskonsolen klickar du på Inställningar > Användarhantering > Konfiguration > Importera och exportera konfigurationsfiler.

 2. Om du vill exportera den aktuella konfigurationsinställningen till en fil klickar du på Exportera och sparar konfigurationsfilen på en annan plats.

 3. Sök efter följande nod i filen:

  code language-xml
   <node name="AuthSchemes">
     <map />
       <node name="CertificateAuth">
         <map>
           <entry key="order" value="3" />
           <entry key="name" value="edc.server.auth.scheme.certificate" />
         </map>
     </node>
     <node name="Kerberos">
       <map>
         <entry key="kerberosSPN" value="defaultSPN" />
         <entry key="order" value="1" />
         <entry key="name" value="edc.server.auth.scheme.kerberos" />
       </map>
   </node>
  

  I <entry key="order" value="3" />, redigera värdet för varje nod för att ange ordningen för autentiseringsutvärderingen.

 4. Om du vill importera den uppdaterade filen går du till Användarhantering och klickar på Konfiguration > Importera och exportera konfigurationsfiler.

 5. Klicka på Bläddra för att hitta filen, klicka på Importera och sedan på OK.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2