Ange XCI-konfigurationsalternativ specifying-xci-configuration-options

Med Forms kan du ange en anpassad XCI-fil som kan användas för återgivning. (Se Konfigurera platser för Forms.) Som standard åsidosätter Forms några av de alternativ som anges i XCI-filen, bland annat följande:

  • config/present/xdp/packets
  • config/present/pdf/creator
  • config/present/pdf/producer
  • config/present/pdf/compression/compressObjectStream

Du kan välja alternativ som avbryter åsidosättningen för alternativen ovan. I så fall använder Forms värdena som anges i den anpassade XCI-filen.

  1. I administrationskonsolen klickar du på Tjänster > Forms.
  2. Markera eller avmarkera kryssrutan Använd XCI-standardalternativ för system. När det här alternativet är markerat använder Forms standardvärden för inställningarna för paket, skapare, producent och compressObjectStream. När det här alternativet är avmarkerat används de värden som anges i den anpassade XCI-filen.
  3. Klicka Spara.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2