Ange alternativ för internationalisering setting-internationalization-options

Ange det språk som används för att återge formulär specify-the-locale-used-to-render-forms

Du kan ange vilken språkinställning som ska användas vid återgivning av ett PDF-formulär. Fälten i ett PDF-formulär använder den angivna språkinställningen för att visa data. Om språkområdet till exempel är inställt på tyska, används decimalavgränsare för numeriska värden i formuläret. Språkinställningen används också för att skicka valideringsmeddelanden till klientenheter, som webbläsare, som en del av HTML-omformningar.

  1. Klicka på Tjänster > Forms i administrationskonsolen.
  2. Under Internationalisering i listan Språk väljer du det språk som används för att återge ett formulär. Standardvärdet är engelska (USA).
  3. Klicka på Spara.

Ange den teckenuppsättning som används för att koda utdataströmmen specify-the-character-set-used-to-encode-the-output-stream

  1. Välj en teckenuppsättning i listan Teckenuppsättning under Internationalisering. Den här inställningen beror på vilken API som används, antingen renderHTMLForm eller renderPDFForm. Om du vill ange en annan teckenuppsättning än de som visas väljer du Anpassad och anger ett kodningsvärde i rutan som visas.

    För HTML-omformningar har AEM stöd för teckenkodningsvärden som definieras av java.nio.charset paket. Om sFormPreference är PDFForm stöds endast specifika teckenuppsättningar. Teckenuppsättningen måste vara ett giltigt kanoniskt namn. Standardvärdet är ISO-8859-1.

  2. Klicka på Spara.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2