Om administration och processterminologi about-administration-and-process-terminology

För att kunna administrera formulärarbetsflödet effektivt bör du förstå följande termer och elementens hierarki:

  • Processkategorier organisera processerna i logiska grupper.
  • Processer representerar automatiserade affärsprocesser. Det bör finnas minst en process för varje affärsprocess som implementeras.
  • A processdiagram är den visuella representationen av den affärsprocess som automatiseras.
  • A processinstans är en process som har initierats av en användare (som att fylla i och skicka ett formulär) eller ett automatiskt steg. Det kan finnas flera instanser av en process.
  • An operation är ett steg i ett processdiagram, som i Workbench representeras av en ikon i processdiagrammet.
  • A uppgift är en åtgärd som har tilldelats en användare. När aktiviteten körs och åtgärden körs tilldelar användartjänsten en uppgift till en användare.

Mer information om dessa villkor finns i Workbench - hjälp.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2