Ange timeoutvärden för användning med Acrobat Reader DC Extensions setting-timeout-values-for-use-with-acrobat-reader-dc-extensions

När du arbetar med många PDF-filer i Acrobat Reader DC Extensions måste du se till att följande tidsgränsvärden är korrekt inställda för att förhindra att jobben tajmar ut och misslyckas:

Tidsgräns för borttagning av dokument

Det här värdet kan anges i administrationskonsolen. Klicka på Inställningar > Systeminställningar > Konfigurationer och ange ett värde för Standardtidsgräns för dokumentborttagning.

Timeout för AEM för användarhanterare: Det här värdet kan anges genom att redigera filen config.xml. I administrationskonsolen klickar du på Inställningar > Användarhantering > Konfiguration > Importera och exportera konfigurationsfiler och sedan på Exportera. Öppna den exporterade filen config.xml och redigera följande rader:

<entry key="assertionValidityInMinutes" value="600"/>

<entry key="SessionTimeout" value="600"/>

Spara och importera sedan filen config.xml tillbaka till administrationskonsolen.

Tidsgräns för programserversession: Det här värdet kan anges på programservern. Mer information finns i dokumentationen som medföljer programservern.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2