Aktivera och inaktivera säkert säkerhetskopieringsläge enabling-and-disabling-safe-backup-mode

På sidan Säkerhetskopieringsinställningar kan du använda AEM formulär i säkert säkerhetskopieringsläge så att du kan säkerhetskopiera databasen och GDS-katalogen (Global Document Storage).

AEM formulär är i säkert säkerhetskopieringsläge, men fungerar normalt, förutom att det inte aktivt tar bort filer från GDS-katalogen.

NOTE
Om du anger det här alternativet säkerhetskopieras inte systemet. Systemet förbereds för säkerhetskopiering.

Aktivera säkert säkerhetskopieringsläge enable-safe-backup-mode

  1. I administrationskonsolen klickar du på Inställningar > Core Systems Settings > Backup Settings.
  2. På sidan Inställningar för säkerhetskopiering väljer du Använd i säkert säkerhetskopieringsläge och klickar på OK.
NOTE
Om systemet redan körs i säkert säkerhetskopieringsläge skapas ingen ny reservation när du klickar på OK.

Inaktivera säkert säkerhetskopieringsläge disable-safe-backup-mode

  1. I administrationskonsolen klickar du på Inställningar > Core Systems Settings > Backup Settings.
  2. Avmarkera Använd i säkert säkerhetskopieringsläge på sidan Inställningar för säkerhetskopiering och klicka på OK.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2