Säkerhetskopieringsstrategi för Connector för EMC Documentum®-användare backup-strategy-for-connector-for-emc-documentum-users

Om du har installerat Connector for EMC Documentum®, förutom instruktionerna i det här kapitlet, måste din strategi för säkerhetskopiering och återställning omfatta säkerhetskopiering (eller återställning) av datorn som ECM-systemet är installerat på. (Se ECM Documentum®-dokumentationen.)

Säkerhetskopiera AEM genom att använda ECM-databasen och utföra följande uppgifter:

Återställ AEM genom att använda ECM-databasen och utföra följande uppgifter:

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2