Bevilja regelredigeraråtkomst för valda användargrupper grant-rule-editor-access-to-select-user-groups

Adobe rekommenderar att du använder den moderna och utbyggbara datainhämtningen Core Componentsför att skapa nya adaptiva Formseller att lägga till adaptiva Forms på AEM Sites-sidor. De här komponenterna utgör ett betydande framsteg när det gäller att skapa adaptiva Forms-filer, vilket ger imponerande användarupplevelser. I den här artikeln beskrivs ett äldre sätt att skapa adaptiva Forms med baskomponenter.

Ökning overview

Du kan ha olika typer av användare med olika kunskaper som fungerar med Adaptive Forms. Expertanvändare kan ha rätt kunskaper för att arbeta med skript och komplexa regler, men det kan finnas grundläggande användare som bara behöver arbeta med layout och grundläggande egenskaper i anpassade formulär.

Med AEM Forms kan du begränsa regelredigeringsåtkomsten till användare baserat på deras roll eller funktion. I inställningarna för den adaptiva Forms-konfigurationstjänsten kan du ange de användargrupper som kan visa och komma åt regelredigeraren.

Ange användargrupper som kan komma åt regelredigeraren specify-user-groups-that-can-access-rule-editor

 1. Logga in på AEM Forms som administratör.

 2. Klicka på adobeexperienceManager Adobe Experience Manager > Verktyg hammer > Åtgärder > Webbkonsol i författarinstansen. Webbkonsolen öppnas i ett nytt fönster.

  1-2

 3. Leta upp och klicka på Adaptive Form and Interactive Communication Web Channel Configuration i webbkonsolfönstret. Dialogrutan Adaptive Form and Interactive Communication Web Channel Configuration visas. Ändra inga värden och klicka på Spara.

  Filen /apps/system/config/com.adobe.aemds.guide.service.impl.AdaptiveFormConfigurationServiceImpl.config skapas i CRX-databasen.

 4. Logga in på CRXDE som administratör. Öppna filen /apps/system/config/com.adobe.aemds.guide.service.impl.AdaptiveFormConfigurationServiceImpl.config för redigering.

 5. Använd följande egenskap för att ange namnet på en grupp som har åtkomst till regelredigeraren (till exempel RuleEditorsUserGroup) och klicka på Spara alla.

  af.ruleeditor.custom.groups=["RuleEditorsUserGroup"]

  Om du vill aktivera åtkomst för flera grupper anger du en lista med kommaseparerade värden:

  af.ruleeditor.custom.groups=["RuleEditorsUserGroup", "PermittedUserGroup"]

  Skapa användare

  När en användare som inte är en del av den angivna användargruppen (här trycker RuleEditorsUserGroup) på ett fält är ikonen Redigera regel ( edit-rules1 ) inte tillgänglig för dem i komponentverktygsfältet:

  componentStore

  Komponentverktygsfältet så som det visas för en användare med regelredigeringsåtkomst

  componentstoolbarwithout

  Komponentverktygsfältet så synligt som det är för en användare utan regelredigeringsåtkomst

  Instruktioner om hur du lägger till användare i grupper finns i Användaradministration och -säkerhet.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2