eCommerce ecommerce

Integreringsramverket innehåller ett integreringslager med ett API. På så sätt kan du:

  • koppla in ett e-handelssystem och hämta in produktdata i AEM
  • bygga AEM för handelsfunktioner oberoende av e-handelsmotorn

Mer information finns i:

NOTE
Eftersom e-handelsramverket kan användas med alla e-handelslösningar finns mer information i Utveckla (allmän) om du vill ha mer information om hur du utvecklar möjligheter.
NOTE
Om du vill använda integreringsramverket med externa e-handelsleverantörer måste du först installera de paket som krävs. Mer information finns i Distribuera e-handel.
Mer information om koncept och administration av e-handelsimplementeringar finns i Administrera e-handel.

API-dokumentation api-documentation

eCommerce API tillhandahålls av paketen:

com.adobe.cq.commerce.*

Se API-dokumentation för ytterligare information.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2