Lägg till bildscheman adding-image-maps

Med bildscheman kan du lägga till ett eller flera hyperlänkade områden som fungerar som andra hyperlänkar.

 1. Öppna något av följande In-place Image Editor:

  • Använd snabbåtgärder och klicka på Edit som visas på en resurs i Card vy. Markera resursen i listvyn och klicka på Edit i verktygsfältet.

   note note
   NOTE
   Snabbåtgärder är inte tillgängliga i List vy.
  • I Card eller List visa, markera resursen och klicka på Edit i verktygsfältet.

  • Klicka Edit från resurssidan.

 2. Om du vill infoga ett bildschema klickar du Launch Map bildschema i verktygsfältet.

 3. Markera formen på bildschemat. Den aktiva punkten för den markerade formen placeras på bilden.

  chlimage_1-422

 4. Klicka på den aktiva punkten och ange webbadressen och Alt-texten. Från Target anger du var du vill att bildschemat ska visas, t.ex. på samma flik, på en ny flik eller iFrame. Skriv till exempel https://www.adobe.com som webbadress, Adobe website som Alt-text och ange New Tab från Target lista för bildschemat som ska öppnas på en ny flik.

  chlimage_1-423

 5. Klicka Confirm och sedan klicka Finish markera kontroll klar i verktygsfältet för att spara ändringarna.

  Om du vill ta bort bildschemat klickar du på den aktiva punkten och klickar på Delete delete .

 6. Om du vill visa bildschemat går du till sidan med resursinformation och för markören över bilden.

  chlimage_1-426

  Om alternativet Dynamic Media är aktiverat går du till resursredigeraren och klickar på Map om du vill visa alla använda bildscheman.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2