Aktivera Assets Insights via DTM enable-asset-insights-through-dtm

Adobe Dynamic Tag Management är ett verktyg som aktiverar era verktyg för digital marknadsföring. Det tillhandahålls kostnadsfritt till Adobe Analytics-kunder. Du kan antingen anpassa din spårningskod så att CMS-lösningar från tredje part kan användas med Assets Insights eller så kan du använda DTM för att infoga Assets Insights-taggar. Insikter stöds endast och tillhandahålls för bilder.

CAUTION
Adobe DTM är ersatt med Adobe Experience Platform och kommer snart att nå slutet av livet. Adobe rekommenderar att du använder Adobe Experience Platform för resursinsikter.

Utför dessa steg för att aktivera Assets Insights via DTM.

 1. Klicka på Experience Manager-logotypen och gå till Tools > Assets > Insights Configuration.

 2. Konfigurera driftsättning av Experience Manager med DTM-Cloud Service

  API-token bör vara tillgänglig när du har loggat in på https://dtm.adobe.com och går till Account Settings i användarprofilen. Detta steg är inte nödvändigt ur Assets Insights-synpunkt eftersom integrationen av Experience Manager Sites med Assets Insights fortfarande pågår.

 3. Logga in på https://dtm.adobe.com och välj ett företag efter behov.

 4. Skapa eller öppna en befintlig webbegenskap

  • Välj fliken Web Properties och klicka sedan på Add Property.

  • Uppdatera fälten och klicka på Create Property. Se dokumentation.

  Skapa webbegenskapen Redigera

 5. På fliken Rules väljer du Page Load Rules i navigeringsrutan och klickar på Create New Rule.

  chlimage_1-58

 6. Expandera JavaScript /Third Party Tags. Klicka sedan på Add New Script på fliken Sequential HTML för att öppna skriptdialogrutan.

  chlimage_1-59

 7. Klicka på Experience Manager-logotypen och gå till Tools > Assets.

 8. Klicka på Insights Page Tracker, kopiera spårningskoden och klistra sedan in den i skriptdialogrutan som du öppnade i steg 6. Spara ändringarna.

  note note
  NOTE
  • AppMeasurement.js har tagits bort. Den förväntas bli tillgänglig via DTM:s Adobe Analytics-verktyg.
  • Anropet till assetAnalytics.dispatcher.init() har tagits bort. Funktionen förväntas anropas när inläsningen av DTM:s Adobe Analytics-verktyg är klar.
  • Beroende på var Assets Insights-sidspåraren finns (till exempel Experience Manager, CDN och så vidare) kan skriptkällans ursprung behöva ändras.
  • För sidspåraren som är värd för Experience Manager ska källan peka på en publiceringsinstans med hjälp av värdnamnet för dispatcher-instansen.
 9. Åtkomst till https://dtm.adobe.com. Klicka på Overview i webbegenskapen och klicka på Add Tool eller öppna ett befintligt Adobe Analytics-verktyg. När du skapar verktyget kan du ange Configuration Method till Automatic.

  Lägg till Adobe Analytics-verktyg

  Välj rapportsviter för mellanlagring/produktion efter behov.

 10. Expandera Library Management och kontrollera att Load Library at är inställd på Page Top.

  chlimage_1-61

 11. Expandera Customize Page Code och klicka på Open Editor.

  chlimage_1-62

 12. Klistra in följande kod i fönstret:

  code language-java
  var sObj;
  
  if (arguments.length > 0) {
   sObj = arguments[0];
  } else {
   sObj = _satellite.getToolsByType('sc')[0].getS();
  }
  _satellite.notify('in assetAnalytics customInit');
  (function initializeAssetAnalytics() {
   if ((!!window.assetAnalytics) && (!!assetAnalytics.dispatcher)) {
    _satellite.notify('assetAnalytics ready');
    /** NOTE:
      Copy over the call to 'assetAnalytics.dispatcher.init()' from Assets Pagetracker
      Be mindful about changing the AppMeasurement object as retrieved above.
    */
    assetAnalytics.dispatcher.init(
       "", /** RSID to send tracking-call to */
       "", /** Tracking Server to send tracking-call to */
       "", /** Visitor Namespace to send tracking-call to */
       "", /** listVar to put comma-separated-list of Asset IDs for Asset Impression Events in tracking-call, for example, 'listVar1' */
       "", /** eVar to put Asset ID for Asset Click Events in, for example, 'eVar3' */
       "", /** event to include in tracking-calls for Asset Impression Events, for example, 'event8' */
       "", /** event to include in tracking-calls for Asset Click Events, for example, 'event7' */
       sObj /** [OPTIONAL] if the webpage already has an AppMeasurement object, include the object here. If unspecified, Pagetracker Core shall create its own AppMeasurement object */
       );
    sObj.usePlugins = true;
    sObj.doPlugins = assetAnalytics.core.updateContextData;
    assetAnalytics.core.optimizedAssetInsights();
   }
   else {
    _satellite.notify('assetAnalytics not available. Consider updating the Custom Page Code', 4);
   }
  })();
  
  • Sidinläsningsregeln i DTM innehåller bara koden pagetracker.js. Alla assetAnalytics-fält betraktas som åsidosättningar för standardvärden. De är inte obligatoriska som standard.
  • Koden anropar assetAnalytics.dispatcher.init() efter att ha kontrollerat att _satellite.getToolsByType('sc')[0].getS() har initierats och att assetAnalytics,dispatcher.init är tillgänglig. Du kan därför hoppa över att lägga till den i steg 11.
  • Som framgår av kommentarerna i Insights Page Tracker-koden (Tools > Assets > Insights Page Tracker) är de tre första argumenten (RSID, Tracking Server och Visitor Namespace) irrelevanta när sidspåraren inte skapar ett AppMeasurement -objekt. Tomma strängar skickas i stället för att markera detta.
   De återstående argumenten motsvarar det som har konfigurerats på sidan Insights-konfiguration (Tools > Assets > Insights Configuration).
  • AppMeasurementet hämtas genom att fråga satelliteLib om alla tillgängliga SiteCatalyst-motorer. Om flera taggar har konfigurerats ändrar du indexvärdet för arrayväljaren på rätt sätt. Posterna i arrayen ordnas enligt de verktyg för SiteCatalyst som finns i DTM-gränssnittet.
 13. Spara och stäng fönstret Kodredigeraren och spara sedan ändringarna i verktygskonfigurationen.

 14. Godkänn båda väntande godkännanden på fliken Approvals. DTM-taggen är klar att infogas på webbsidan.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2