Konfigurera resursinsikter configure-asset-insights

Adobe Experience Manager Assets hämtar användningsdata om digitala resurser som används av tredjepartswebbplatser från Adobe Analytics. Om du vill att Assets Insights ska kunna hämta data och generera insikter måste du först konfigurera funktionen så att den integreras med Adobe Analytics. Om du vill använda den här funktionen i en lokal installation ska du köpa Adobe Analytics separat. Kunder på Managed Services ta Analytics licens som medföljer Experience Manager. Se Managed Services produktbeskrivning.

NOTE
Insikter stöds endast och tillhandahålls för bilder.
 1. I Experience Manager, klicka Tools > Assets.

  chlimage_1-72

 2. Klicka på Insights Configuration kort.

 3. Välj ett datacenter i guiden och ange dina autentiseringsuppgifter, inklusive namnet på din organisation, användarnamn och delad hemlighet.

  Konfigurera Adobe Analytics för Assets Insights i Experience Manager

  Bild: Konfigurera Adobe Analytics för Assets Insights i Experience Manager.

 4. Klicka på Authenticate.

 5. Efter Experience Manager autentiserar dina inloggningsuppgifter från Report Suite lista, välj en Adobe Analytics Rapportera paket där du vill att Assets Insights ska hämta data. Klicka på Add.

 6. Efter Experience Manager ställer in din rapportsvit, klicka på Done.

Sidspårare page-tracker

När du har konfigurerat Adobe Analytics så genereras sidspårningskoden åt dig. Aktivera resursinsikter för att spåra Experience Manager resurser som används på tredjepartswebbplatser, inkluderar sidspårningskoden i webbplatskoden. Använd Page Tracker utility in Experience Manager Assets för att generera sidspårningskod. Mer information om hur du inkluderar Page Tracker-koden på webbsidor från tredje part finns i Använda sidspårning och bädda in kod på webbsidor.

 1. I Experience Manager, klicka Tools > Assets.

  chlimage_1-73

 2. Från Navigation klickar du på Insights Page Tracker kort.

 3. Klicka Download för att hämta sidspårningskod.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2