Adobe Experience Manager Assets integrering med Adobe Workfront assets-integration-overview

Version
Artikellänk
AEM as a Cloud Service
Klicka här
AEM 6.5
Den här artikeln

Adobe Workfront är ett program för arbetshantering som hjälper dig att hantera hela arbetscykeln på ett och samma ställe. Integrationen mellan Workfront och Adobe Experience Manager Assets gör att organisationer kan förbättra innehållets hastighet och time-to-market genom att knyta samman arbete och hantering av digitala resurser. När man arbetar i Workfront får man tillgång till dokument och bilder.

The Workfront for Experience Manager enhanced connector möjliggör förbättrade affärsprocesser med kompletta arbetsflöden och ger personaliserade kundupplevelser från början till slut och central lagring. Adobe har en standardanslutning och en förbättrad anslutning för att integrera de två lösningarna. Se funktionerna nedan för en jämförelse och se nyheter i enhanced connector.

Workfront for Experience Manage enhanced connector gör att din organisation kan:

  • Skapa automatiskt länkade Experience Manager-mappar i Workfront och ordna mapparna baserat på Workfront Portfolio, Program och Projekt.
  • Synkronisera Workfront-projektmetadata med länkade Experience Manager-mappar.
  • Experience Manager metadatauppdateringar med nya versioner.
  • Ange objektstatus för Workfront baserat på konfigurerbara villkor med hjälp av arbetsflöden i Experience Manager.
  • Publicera material i Experience Manager eller Brand Portal.

Se plattformsstödet och krav för den förbättrade anslutningen.

IMPORTANT
  • Adobe kräver installation och konfiguration av Adobe Workfront for Experience Manager enhanced connector endast via certifierade partners eller Adobe Professional Services. Om den distribueras och konfigureras utan en certifierad partner eller Adobe Professional Services, stöds den inte av Adobe.

  • Adobe kan släppa uppdateringar av Adobe Workfront och Adobe Experience Manager som gör den här kopplingen överflödig. Om detta inträffar kan kunderna behöva gå över från att använda den här anslutningen.

  • Adobe har stöd för utökade anslutningsversioner 1.7.4 och senare. Tidigare förhandsversioner och anpassade versioner stöds inte. Om du vill kontrollera den utökade anslutningsversionen går du till digital.hoodoo grupp tillgänglig i den vänstra rutan i Pakethanteraren.

  • Se Partnercertifieringsprov för Workfront för Experience Manager Assets förbättrad anslutning. Mer information om provet finns i Provguide.

Jämför olika integreringar mellan Assets och Workfront feature-parity-matrix

Nedan beskrivs de funktioner som är tillgängliga genom olika typer av integreringar mellan Assets och Workfront.

Funktion
Beskrivning
Workfront och Assets Essentials Ingen koppling (färdig)
Workfront for Experience Manager enhanced connector Kräver anslutning
Workfront och Experience Manager as a Cloud Service Ingen koppling (färdig)
Distributionsmetoder
Lämpliga för vilka Assets erbjuder.
Assets Essentials
Adobe Managed Services, lokal
Cloud Service
Allmänt
Skicka digitala filer från Workfront till Assets
Den senaste versionen av ett WF-dokument kan överföras till AEM Assets som är länkat som en ny version av dokumentet.
Länka AEM mappar manuellt till Workfront-objekt
Befintliga AEM kan länkas som en Workfront-mapp och dess underordnade resurser länkas som nya Workfront-dokument.
Länk Assets till Workfront Objects
Befintliga AEM kan länkas till ett nytt Workfront-dokument eller som en ny version av ett befintligt dokument.
Resurser som läggs till i länkade mappar skickas automatiskt till AEM
Om ett dokument läggs till i en länkad mapp överförs den associerade resursen automatiskt till AEM Assets som en ny resurs.
Hämta länkade AEM Assets inifrån Workfront
När en resurs är länkad i Workfront kan användaren hämta resursens byte.
Sök efter AEM Assets inifrån Workfront
Med AEM Assets-väljaren i Workfront kan du göra fulltextsökningar efter resurser.
Sök efter AEM mappar i Workfront
Med AEM Assets-väljaren i Workfront kan du söka i fulltext efter mappar.
Visa och navigera AEM mapphierarki inifrån Workfront
Med AEM Assets-väljaren i Workfront kan du bläddra i AEM Assets-hierarkin som begränsas av användarens tillhörande åtkomstkontroller och behörigheter som anges i AEM.
Spåra resursversioner AEM tidslinjer
Bevara dokumentversionshistorik mellan Workfront och AEM.
Avlänka resurser från AEM Assets i Workfront
En befintlig länkad resurs från AEM kan tas bort från det associerade Workfront-dokumentet. Originalresursen i AEM tas inte bort.
Lägg till ny versionshanterad resurs i AEM Assets från Workfront
När en nytillagd version läggs till i ett dokument i Workfront kan användaren skicka den nya versionen till AEM för att ersätta den befintliga versionen.
Resurser länkade i Workfront när användaren klickades på Direkt AEM
Användare dirigeras till AEM för att förhandsgranska en länkad resurs i Workfront.
Kommande
Skapa automatiskt länkade AEM i Workfront
Skapa automatiskt länkade AEM i Workfront med hjälp av projektstatus. Konfigurera AEM automatiskt baserat på Workfront Portfolio, Program och Projekt.
Nej
Nej
Navigera direkt till AEM från Workfront
Tillåt användare att navigera till tillgängliga AEM som konfigurerats i Workfront.
Nej
Skapa länkade AEM mappar i Workfront
Skapa länkade AEM i Workfront manuellt med hjälp av alternativet på fliken Dokument.
Nej
Synkronisering av kommentarer
Synkronisera kommentarer automatiskt för resurser från Workfront till Assets
Nej
Nej
Stöd för flera Workfront-miljöer som ansluter till en enda AEM
Användare från flera Workfront-miljöer kan ansluta till en enda AEM.
Nej
Stöd för flera AEM miljöer som ansluter till en enda Workfront-miljö
Användare i en och samma Workfront-miljö kan skicka eller länka resurser mellan flera olika AEM miljöer.
Metadata
Mappa metadata för Workfront-resurser till AEM Assets
Workfront-objekt och anpassade formuläregenskaper kan mappas till AEM metadataegenskaper för resurser. Värden överförs vid den initiala överföringen/länken.
Skapa automatiskt anpassad Forms för dokument i Workfront
Bifoga skräddarsydda blanketter i Workfront dokument, uppgifter och ärenden med hjälp AEM arbetsflöden.
Nej
Nej
Automatisk dubbelriktad uppdatering av metadata mellan AEM Assets och Workfront
Uppdatera automatiskt metadata mellan AEM Assets och Workfront. Resursen måste initialt skickas från Workfront till AEM och Workfront-resursens metadata måste mappas till AEM resurser för att dubbelriktade metadatauppdateringar ska fungera korrekt.
Nej
Nej
Vy i realtid i Workfront för mappade metadata till AEM
Visa de uppdaterade mappade metadata som AEM i Workfront dokumentinformation och dokumentsammanfattningspaneler.
Nej
Realtidspush av uppdaterade Workfront-metadata för AEM
Uppdatera automatiskt mappade Workfront-metadata till AEM utan att behöva återanvända en resurs eller en ny version av en resurs.
Nej
Mappa Workfront-metadata till AEM Assets-mappar
Synkronisera Workfront projektmetadata med länkade AEM.
Nej
AEM metadatauppdateringar med nya versioner
En konfiguration i AEM kan göras för att avgöra om en nyversion av en resurs i Workfront också ska pushas med ändringar i dess metadata.
Nej
Nej
Uppdatera AEM metadata automatiskt vid ändringar i anpassad Forms i Workfront
AEM kan du prenumerera på uppdateringar av dokumentformulären i Workfront. Detta innebär att eventuella uppdateringar av Workfront-dokumentets anpassade metadata redigerar värdena för de mappade AEM metadatafälten.
Nej
Nej
Arbetsflöden (färdiga)
Skapa ny korrekturversion på länkade resurser
När en resurs länkas i Workfront kan ett korrektur genereras automatiskt.
Nej
Egen
Nej
Ange status för Workfront-objekt
Ange Workfront objektstatusbaserade konfigurerbara villkor med hjälp av AEM arbetsflöden
Nej
Kommande
Publicera resurser i AEM Publish Environment eller Brand Portal
Ge Workfront-användare möjlighet att automatiskt publicera länkade resurser i en AEM publiceringsmiljö eller Brand Portal.
Nej
Kommande
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2