Anpassa och utöka Assets customizing-and-extending-assets

Resursredigeraren är den primära åtkomstpunkten som användare på en Adobe Enterprise Manager-webbplats använder för att hitta, visa och ändra digitala resurser i din databas.

Som Experience Manager-utvecklare kan du anpassa och utöka resursredigeraren på flera olika sätt, så att användarna får ett särskilt anpassat gränssnitt och en uppsättning funktioner.

Följande funktionalitetsaspekter kan anpassas eller förbättras:

Anpassa utseendet customizing-the-look-and-feel

Följande aspekter av utseendet och känslan i resursredigeraren kan anpassas:

  • Logo: Du kan lägga till din egen organisations logotyp i gränssnittet.
  • Färger och teckensnitt: Du kan ändra de färger och teckensnitt som används i gränssnittet.
  • HTML-kod: Om du vill göra en mer detaljerad anpassning kan du ändra den underliggande HTML-koden som definierar gränssnitten.

Anpassa återgivningar customizing-renditions

I Experience Manager Assets-terminologi är en återgivning det format i vilket en resurs presenteras. I allmänhet kan en viss resurs ha flera renderingar. Fullfärgsbilder kan till exempel ha en återgivning i sin ursprungliga storlek, en annan i en nedskalad storlek och en annan som både är nedskalad och konverterad till gråskala.

De återgivningar som en viss resurs är tillgänglig i kan anpassas och nya återgivningar skapas.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2