Använd regeluppsättningar för att omforma URL:er using-rulesets-to-transform-urls

Du kan distribuera regeluppsättningar i Dynamic Media för att omvandla URL:er. Regeluppsättningar är instruktioner skrivna i ett skriptspråk (t.ex. JavaScript) som utvärderar XML-data och utför vissa åtgärder om dessa data uppfyller vissa villkor. Varje regel består av minst ett villkor och minst en åtgärd. En regel utvärderar XML-data mot villkoren, och om ett villkor är uppfyllt utförs rätt åtgärd. Exempel på regeluppsättningar är följande:

 • Lägga till ett MIME-typsuffix. Många tjänster och webbplatser kräver bildsuffix, som att lägga till .jpg till en URL.

 • Skapa en mappsökväg till URL:en för sökmotoroptimering (SEO).

  Se Hur Adobe Dynamic Media Classic stöder SEO.

 • Lägga till metadata i URL:en för sökmotoroptimering.

  Se Hur Adobe Dynamic Media Classic stöder SEO.

 • Ställa in innehållets disposition för att utlösa en hämtning.

 • Förenkla bildhanteringen genom att ange URL:er för personalisering. Till exempel: sväng rgb{XX,YY,ZZ} i RTF-klart \redXX\greenYY\blueZZ

 • Begär att vissa tecken ska kodas, till exempel $, {och }och vissa tecken som ska avkodas mot ImageServer. Facebook fungerar till exempel inte så bra med URL:er som innehåller specialtecken.

  Se Ta bort specialtecken från URL-adresser.

I Dynamic Media-sammanhang kan webbplatser som använder ett XML-baserat system för att hantera resursinformation överföra XML-filer till Dynamic Media. Du kan ange en av dessa filer som förbearbetningsregeluppsättningsfil för Dynamic Media-resurser. Den här filen omstrukturerar URL-protokollets standardformat så att det uppfyller affärslogiken i system som integreras med Dynamic Media. Du anger en XML-fil som ska fungera som sökväg till definitionsfilen för regeluppsättningen.

CAUTION
Var försiktig när du använder regeluppsättningar. De kan förhindra att Dynamic Media-innehåll visas på din webbplats.

Det finns exempellinjaler som kan hjälpa dig att skapa en egen linjaluppsättning.
Se Referens för regeluppsättning.

Precis som när du skapar alla regeluppsättningar måste du se till att XML-filen är giltig innan du överför den med ett XML-valideringsprogram som xmlvalid.
Se även Felsöka regeluppsättningar.

Kontrollera också först att du testar regeluppsättningen i en staging-miljö som inte påverkar produktionsmiljön.
Produktionsmiljöer och staging-miljöer kräver normalt olika inloggningar.

Se Adobe Dynamic Media Classic-datorprogram för inloggningsinformation.

Se även Använd"resurs" i stället för"is"-bild i en regeluppsättning.

Så här distribuerar du XML-regler:

 1. Logga in på Dynamic Media Classic desktop application.

  Dina autentiseringsuppgifter och inloggningsuppgifter tillhandahölls av Adobe vid tidpunkten för etableringen. Om du inte har den här informationen kan du kontakta Adobe kundsupport.

 2. Överför regeluppsättningsfilen genom att göra följande:

  • I fältet Global navigering väljer du Upload.
  • Upload sida, nära det övre vänstra hörnet, markera Browse.
  • I Open bläddra till regeluppsättningsfilen (XML).
  • Markera filen och välj sedan Open.
  • Till höger på sidan Upload väljer du en målmapp för regeluppsättningsfilen.
  • Långt ned på sidan ser du till att Publish After Uploading är markerad.
  • Välj i sidans nedre högra hörn Submit Upload.
  • I fältet Global navigering väljer du Jobs för att kontrollera överföringsjobbets status. När Status kolumn på Job fortsätter sidan till nästa steg.
 3. I navigeringsfältet uppe på sidan väljer du Setup > Application Setup > Publish Setup > Image Server.

 4. Image Server Publish sida, under Catalog Management grupp, leta upp Rule Set Definition File Path väljer Select.

 5. Select Rule Set Definition File (XML) bläddrar du till regeluppsättningsfilen och väljer sedan i det nedre högra hörnet av sidan Select.

 6. I det nedre högra hörnet av sidan Inställningar väljer du Close.

 7. Kör ett Image Server-publiceringsjobb.

  Regeluppsättningsvillkoren tillämpas på begäranden till Dynamic Media Image-servrar.

  Om du ändrar regeluppsättningsfilen tillämpas ändringarna omedelbart när du överför och publicerar den uppdaterade regeluppsättningsfilen igen.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2