Leverera optimerade bilder för en responsiv webbplats delivering-optimized-images-for-a-responsive-site

Använd funktionen Responsiv kod när du vill dela koden för responsiv visning med webbutvecklaren. Du kopierar den responsiva (RESS) koden till Urklipp så att du kan dela den med webbutvecklaren.

Den här funktionen är användbar om webbplatsen finns på en WCM-fil från tredje part. Om webbplatsen däremot finns på Adobe Experience Manager återger en extern bildserver bilden och skickar den till webbsidan.

Se även Bädda in visningsprogrammet på en webbsida.

Se även Länka URL:er till ditt webbprogram.

Så här levererar du optimerade bilder för en responsiv webbplats:

 1. Navigera till bilden som du vill ange responsiv kod för och välj Renditions i listrutan.

  chlimage_1-408

 2. Välj en responsiv bildförinställning. Knapparna URL och RESS visas.

  chlimage_1-409

  note note
  NOTE
  Den valda resursen och den valda bildförinställningen eller visningsförinställningen måste publiceras för att knappen URL eller RESS ska vara tillgänglig.
  Dynamic Media - I hybridläget måste du publicera bildförinställningar. I Dynamic Media - Scene7 publiceras bildförinställningar automatiskt.
 3. Välj RESS.

  chlimage_1-410

 4. I dialogrutan Embed Responsive Image markerar och kopierar du den responsiva kodtexten och klistrar in den på din webbplats för att komma åt den responsiva resursen.

 5. Redigera standardbrytpunkterna i inbäddningskoden så att de matchar brytpunkterna för den responsiva webbplatsen, direkt i koden. Testa dessutom de olika bildupplösningarna som används vid olika sidbrytpunkter.

Använd HTTP/2 för att leverera dina Dynamic Media-resurser using-http-to-delivery-your-dynamic-media-assets

HTTP/2 är det nya, uppdaterade webbprotokollet som förbättrar kommunikationen mellan webbläsare och servrar. Det ger snabbare överföring av information och minskar mängden processorkraft som behövs. Leverans av Dynamic Media-resurser stöds med HTTP/2 som ger bättre respons och laddningstider.

Se HTTP2 Delivery of Content för fullständig information om hur du kommer igång med HTTP/2 med ditt Dynamic Media-konto.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2