Gå från Dynamic Media-Hybrid till Dynamic Media-Scene7 about-migrating

Dynamic Media-Hybrid är en äldre version av Dynamic Media som är integrerad med Adobe Experience Manager. Hybridversionen introducerades först i Adobe Experience Manager 6.1. Även om Adobe har stöd för hybridläge är det inte det rekommenderade läget. Dynamic Media-Scene7 är det rekommenderade läget. Hybridläget stöder inte heller nya funktioner som Smart beskärning och panoramabilder, medan Dynamic Media-Scene7 stöder dem.

Ytterligare viktiga skillnader mellan Dynamic Media-Hybrid och Dynamic Media-Scene7 är följande:

  • URL-adressernas struktur.
  • Inmatning av videor.
  • Skapa och lagra bildåtergivningar.
  • Molnkonfiguration och autentiseringsuppgifter (etablering).

Det finns två alternativ när du går från Dynamic Media-Hybrid till Dynamic Media-Scene7. Det första alternativet är att bara tillhandahålla en ny instans av Dynamic Media-Scene7 på Experience Manager. Det andra alternativet är att migrera din befintliga instans av Dynamic Media-Hybrid till Dynamic Media-Scene7. Det här alternativet visar tabellformuläret nedanför de steg och överväganden som du kan göra under flyttningen.

IMPORTANT
Adobe rekommenderar att du inte migrerar en Dynamic Media-Hybrid-implementering till Dynamic Media-Scene7 på direktproduktionsinstanser.

Alternativ 1 - Skapa en ny instans av Dynamic Media-Scene7 på Experience Manager provision-new-dms7

Överväg att börja om från början med en ny, etablerad instans av Dynamic Media-Scene7 på Adobe Experience Manager. Förutom att lägga in och bearbeta mediefiler via Dynamic Media Cloud Service rekommenderar vi att Adobe granskar resursanvändningen, arbetsflödena och komponenterna. Du kan ofta ersätta anpassade komponenter och arbetsflöden med nya färdiga funktioner.

Alternativ 2 - Migrera din befintliga instans av Dynamic Media-Hybrid till Dynamic Media-Scene7 process-for-migrating

Steg
Uppgift
Överväganden
1
Clone Dynamic Media-Hybrid Author instance.
Behåll din befintliga instans av Dynamic Media-Hybrid Author i reservsyfte tills de återstående stegen i migreringsprocessen har slutförts.
2
Starta klonad författarinstans i Dynamic Media-Scene7-läge.
3
Konfigurera Dynamic Media med inloggningsuppgifter för Dynamic Media-Scene7 i Adobe Experience Manager-Cloud Service.
Adobe måste godkänna etableringen av Dynamic Media-Scene7. Det innebär att ni har samtidiga miljöer för Dynamic MediaM-Hybrid och Dynamic Media-Scene7 som stöds av Adobe, men bara under en begränsad tid.
4
Skapa migreringspaket så att du kan importera resurser efter behov.
Ta bort de lokala PTIFF-filer som skapades vid första intaget till Dynamic Media-Hybrid.
Om alla resurser finns tillgängliga i din Dynamic Media-Hybrid-instans finns det redan en klon av dem. Därför behövs inget paket.
5
Kör arbetsflödet för resursuppdatering så att du kan synkronisera resurser till Dynamic Media Cloud Service.
Adobe rekommenderar att du utför uppdateringsarbetsflödet i grupper för att tillåta komprimering.
6
Migrera inställningar för visningsprogram, bilder och video.
7
Gå igenom varje resurs som refereras till av Web Content Management och uppdatera deras associerade URL:er.
8
Migrera anpassade arbetsflöden som du vill ha stöd för det nya läget Dynamic Media-Scene7 (manuella uppdateringar).
9
Verifiera överföring och konfiguration av Web Content Management.
10
Efter verifieringen får du ett godkännande för att inaktivera Dynamic Media-Hybrid Author (behåll som reserv).
11
Ta bort instansen av Dynamic Media-Hybrid Author efter cirka en månads användning av Dynamic Media-Scene7.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2