Invalidera Content Delivery Network-cachen med Dynamic Media Classic invalidating-your-cdn-cached-content

Dynamic Media-resurser cachas av CDN (Content Delivery Network) för snabb leverans. När du uppdaterar en resurs vill du dock att ändringarna ska börja gälla omedelbart. Om du validerar ditt CDN-cachelagrade innehåll kan du snabbt uppdatera resurser som levereras av Dynamic Media, i stället för att vänta på att cachen ska upphöra att gälla.

NOTE
Den här funktionen kräver att du använder det färdiga CDN som medföljer Adobe Experience Manager Dynamic Media. Andra anpassade CDN stöds inte med den här funktionen.
IMPORTANT
Följande steg gäller endast Dynamic Media i Adobe Experience Manager 6.5, Service Pack 5 (Experience Manager 6.5.5) eller tidigare.
Om du använder Dynamic Media i Experience Manager 6.5, Service Pack 6 (Experience Manager 6.5.6) eller senare, följer du stegen i Invalidera CDN-cachen med Dynamic Media.

Så här gör du CDN-cachen ogiltig via Dynamic Media Classic:

 1. Öppna Dynamic Media Classic-datorprogrammet och logga sedan in på ditt konto.

  Dina autentiseringsuppgifter och din inloggning tillhandahölls av Adobe vid tidpunkten för etableringen. Om du inte har den här informationen kan du kontakta Adobe kundsupport.

 2. Navigera till Setup > Application Setup > General Settings i sidans övre högra hörn.

 3. Gå till textrutan CDN Invalidation Template på sidan Allmänna inställningar under servergrupprubriken.

 4. Ange den mall som används för att ogiltigförklara CDN-cachen (Content Delivery Network).

  Anta till exempel att du anger en bild-URL (inklusive bildförinställningar eller modifierare) som refererar till <ID>, i stället för ett specifikt bild-ID som i följande exempel:

  https://server.com/is/image/Company/<ID>?$product$

  Om mallen bara innehåller <ID> fylls Dynamic Media i https://<server>/is/image där <server> är namnet på Publish-servern som definieras i Allmänna inställningar och <ID> är de resurser som markerats som ogiltiga.

 5. Välj Close i sidans nedre högra hörn.

 6. I Dynamic Media Classic-användargränssnittet väljer du en eller flera resurser och går sedan till File > Invalidate CDN. Du ser en lista över en eller flera URL-adresser som genererats från mallen som du skapade och de resurser som du markerade. Den använder den server-URL som anges under "Publicerat servernamn" under Allmänna inställningar för programmet.

  Anta till exempel att du har valt en enda bild med namnet Backpack_B när du har angett en mall för CDN-invalidering i föregående steg. När du går till File > Invalidate CDN resulterar det i följande genererade URL i användargränssnittet för CDN-validering:

  https://server.com/is/image/Company/Backpack_B?$product$

 7. I listrutan URL väljer du Continue för att rensa cachen för varje specifik URL. Du kan redigera en URL eller lägga till en URL genom att skriva eller klistra in den i listrutan URL. Du behöver inte ställa in CDN-valideringsmall i förväg.

  När du har valt Continue visas en indikator som ger dig en uppskattning av hur lång tid det tar att rensa cachen.

  Om du valde flera resurser, och sedan gick till File > Invalidate CDN, refereras varje resurs i den sparade Template URL. Därför kan du definiera en CDN Invalidate Template som refererar till varje URL-bildförinställning som refereras på webbplatsen (till exempel produktinformation och sökresultat). När du sedan väljer en eller flera bilder som ska ogiltigförklaras från cachen fylls gränssnittet automatiskt i med URL:erna.

  note note
  NOTE
  När du markerar resurser och sedan går till File > Invalidate CDN använder Dynamic Media en ogiltig CDN-mall för att automatiskt skapa URL:er som blir ogiltiga i CDN (Content Delivery Network). Om det inte finns något i textrutan CDN Invalidate Template visas en tom URL-lista. Cachelagring i leveransnätverket (CDN) är inte resursbaserad utan URL-baserad. Därför är det nödvändigt att känna till de fullständiga URL:erna på webbplatsen. När du har definierat dessa URL:er kan du lägga till dem i textrutan Invalidate CDN Template tidigare i stegen. Sedan kan du markera dessa resurser och göra URL:erna ogiltiga i ett enda steg.
  Ett annat alternativ är att lägga till fullständiga URL:er i listan Invalidate CDN. Om du följer den här metoden behöver du inte markera resurser i Dynamic Media Classic innan du går till alternativet File > Invalidate CDN.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2