Skapa anpassade popup-fönster med snabbvyn using-quickviews-to-create-custom-pop-ups

Standardsnabbvyn används i e-handelsupplevelser där ett popup-fönster visas med produktinformation som driver ett köp. Du kan emellertid utlösa anpassat innehåll som ska visas i popup-fönstren. Beroende på vilket visningsprogram som används kan användarna med den här funktionen markera en hotspot, en miniatyrbild eller en bildschema för att se information eller relaterat innehåll.

Quickview stöds av följande visningsprogram i Dynamic Media:

 • Interaktiv bild (klickbara hotspot-områden)
 • Interaktiv video (klickbara miniatyrbilder vid videouppspelning)
 • Carousel-banderoll (klickbara hotspot-områden eller bildscheman)

Även om funktionerna i de olika visningsprogrammen skiljer sig åt är processen att skapa en snabbvy densamma för alla tre visningsprogram som stöds.

Så här skapar du anpassade popup-fönster med snabbvyn:

 1. Skapa en snabbvy för en överförd resurs.

  Vanligtvis skapar du en snabbvy samtidigt som du redigerar en resurs som ska användas med det visningsprogram du använder.

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 html-authored no-header
  Visningsprogram som du använder Följ de här stegen om du vill skapa snabbvyn
  Interaktiva bilder Lägger till aktiveringspunkter i en bildbanderoll.
  Interaktiva videoklipp Lägger till interaktivitet i videon.
  Carousel Banners Lägger till aktiveringspunkter eller bildscheman i en banderoll.
 2. Hämta visningsprogrammets inbäddningskod för att integrera visningsprogrammet på webbplatsen.

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 html-authored no-header
  Visningsprogram som du använder Följ de här stegen om du vill integrera visningsprogrammet med webbplatsen
  Interaktiv bild Integrera en interaktiv bild med webbplatsen.
  Interaktiv video Integrera en interaktiv video med din webbplats.
  Carousel banner Lägger till en Carousel-banderoll på webbplatssidan.
 3. Visningsprogrammet du använder måste kunna använda snabbvyn.

  Visningsprogrammet använder en hanterare med namnet QuickViewActive.

  Exempel
  Anta att du använder följande exempelkod för inbäddning på webbsidan för en interaktiv bild:

  chlimage_1-291

  Hanteraren läses in i visningsprogrammet med setHandlers:

  *viewerInstance*.setHandlers({ *handler 1*, *handler 2*}, ...

  Med exempelkoden för inbäddning ovan finns följande kod:

  code language-xml
  s7interactiveimageviewer.setHandlers({
    quickViewActivate": function(inData) {
      var sku=inData.sku;
      var genericVariable1=inData.genericVariable1;
      var genericVariable2=inData.genericVariable2;
      loadQuickView(sku,genericVariable1,genericVariable2);
    }
  })
  

  Mer information om metoden setHandlers() finns här:

 4. Konfigurera hanteraren quickViewActivate.

  Hanteraren quickViewActivate styr snabbvyn i visningsprogrammet. Hanteraren innehåller variabellistan och funktionsanrop som kan användas med snabbvyn. Inbäddningskoden tillhandahåller mappning för SKU-variabeluppsättningen i snabbvyn och ett exempel på loadQuickView-funktionsanrop.

  Variabelmappning
  Mappa variabler för användning på webbsidan till SKU-värdet och generiska variabler som finns i snabbvyn:

  var *variable1*= inData.*quickviewVariable*

  Angiven inbäddningskod har en exempelmappning för SKU-variabeln:

  var sku=inData.sku

  Mappa ytterligare variabler från snabbvyn, som i följande exempel:

  code language-none
  var <i>variable2</i>= inData.<i>quickviewVariable2</i>
   var <i>variable3</i>= inData.<i>quickviewVariable3</i>
  

  Funktionsanrop
  Hanteraren kräver också ett funktionsanrop för att snabbvyn ska fungera. Funktionen antas vara tillgänglig för värdsidan. Inbäddningskoden innehåller ett exempel på funktionsanrop:

  loadQuickView(sku)

  Samplingsfunktionsanropet förutsätter att funktionen loadQuickView() finns och är tillgänglig.

  Mer information om metoden quickViewActivate finns här:

 5. Gör följande:

  • Avkommentera avsnittet setHandlers i den inbäddade koden.

  • Mappa eventuella ytterligare variabler som finns i snabbvyn.

   • Uppdatera loadQuickView(sku,*var1*,*var2*)-anropet om du lägger till ytterligare variabler.
  • Skapa en enkel loadQuickView ()-funktion på sidan, utanför visningsprogrammet.

   Följande skriver till exempel värdet på SKU till webbläsarkonsolen:

  code language-xml
  function loadQuickView(sku){
    console.log ("quickview sku value is " + sku);
  }
  
  • Ladda upp en testsida för HTML till en webbserver och öppna den.

   När variablerna från snabbvyn är mappade och funktionsanropet är på plats, skriver webbläsarkonsolen variabelvärdet till webbläsarkonsolen med den angivna exempelfunktionen.

 6. Du kan nu använda en funktion för att anropa ett enkelt popup-fönster i snabbvyn. I följande exempel används DIV som popup-fönster.

 7. Formatera popup-fönstret DIV på följande sätt. Lägg till egna format efter behov.

  code language-xml
  <style type="text/css">
    #quickview_div{
      position: absolute;
      z-index: 99999999;
      display: none;
    }
  </style>
  
 8. Placera popup-fönstret DIV i brödtexten på HTML-sidan.

  Ett av elementen anges med ett ID som uppdateras med SKU-värdet när användaren anropar en snabbvy. Exemplet innehåller också en enkel knapp som döljer popup-fönstret igen när det är synligt.

  code language-xml
  <div id="quickview_div" >
    <table>
      <tr><td><input id="btnClosePopup" type="button" value="Close"    onclick='document.getElementById("quickview_div").style.display="none"' /><br /></td></tr>
      <tr><td>SKU</td><td><input type="text" id="txtSku" name="txtSku"></td></tr>
    </table>
  </div>
  
 9. Lägg till en funktion så att du kan uppdatera SKU-värdet i popup-fönstret; gör popup-fönstret synligt genom att ersätta den enkla funktionen som skapades i steg 5. med följande:

  code language-xml
  <script type="text/javascript">
    function loadQuickView(sku){
      document.getElementById("txtSku").setAttribute("value",sku); // write sku value
      document.getElementById("quickview_div").style.display="block"; // show popup
    }
  </script>
  
 10. Ladda upp en testsida för HTML till webbservern och öppna den. Visningsprogrammet visar popup-fönstret DIV när en användare anropar en snabbvy.

 11. Så här visar du det anpassade popup-fönstret i helskärmsläge

  Vissa visningsprogram, till exempel Interactive Video Viewer, stöder visning i helskärmsläge. Om du däremot använder popup-fönstret enligt beskrivningen i föregående steg visas det bakom visningsprogrammet i helskärmsläge.

  Om du vill att popup-fönstret ska visas i både standardläge och helskärmsläge, kopplar du popup-fönstret till visningsbehållaren. Använd en andra hanterarmetod, initComplete.

  Hanteraren initComplete anropas efter att visningsprogrammet har initierats.

  code language-xml
  "initComplete":function() { code block }
  

  Mer information om metoden init() finns här:

 12. Om du vill bifoga det popup-fönster som beskrivs i föregående steg till visningsprogrammet använder du följande kod:

  code language-xml
  "initComplete":function() {
    var popup = document.getElementById('quickview_div');
    popup.parentNode.removeChild(popup);
    var sdkContainerId = s7interactivevideoviewer.getComponent("container").getInnerContainerId();
    var inner_container = document.getElementById(sdkContainerId);
    inner_container.appendChild(popup);
  }
  

  I koden ovan har följande gjorts:

  • Identifierade det anpassade popup-fönstret.
  • Den togs bort från DOM.
  • Identifierade visningsprogrambehållaren.
  • Popup-fönstret bifogades till visningsbehållaren.
 13. Hela din setHandlers-kod ser ut ungefär som följande (Interactive Video Viewer användes):

  code language-xml
  s7interactivevideoviewer.setHandlers({
    "quickViewActivate": function(inData) {
      var sku=inData.sku;
      loadQuickView(sku);
  
    },
    "initComplete":function() {
      var popup = document.getElementById('quickview_div'); // get custom quick view container
      popup.parentNode.removeChild(popup); // remove it from current DOM
      var sdkContainerId = s7interactivevideoviewer.getComponent("container").getInnerContainerId();
      var inner_container = document.getElementById(sdkContainerId);
      inner_container.appendChild(popup);
    }
  });
  
 14. När hanterarna har lästs in initierar du visningsprogrammet:

  *viewerInstance.*init()

  Exempel
  I det här exemplet används visningsprogrammet för interaktiv bild.

  s7interactiveimageviewer.init()

  När du har bäddat in visningsprogrammet på värdsidan måste du se till att visningsprograminstansen skapas och att hanterarna läses in innan visningsprogrammet anropas med init().

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2