Installera funktionspaket 18912 för migrering av gruppresurser installing-feature-pack-for-bulk-asset-migration

Installationen av funktionspaket 18912 är valfri.

Med funktionspaketet 18912 kan du massimportera mediefiler direkt till Dynamic Media - Scene7-läget i Adobe Experience Manager via FTP. Du kan också migrera resurser från Dynamic Media Classic till Dynamic Media - Scene7-läge på Experience Manager. Funktionspaketet är tillgängligt från Adobe Professional Services.

IMPORTANT
Du kan använda funktionspaketet för att massmigrera resurser på egen hand från Dynamic Media Classic till Dynamic Media - Scene7 i Experience Manager. Du kan också massmigrera resurser med FTP-funktionen i Dynamic Media Classic. Adobe rekommenderar inte att du använder någon av dessa metoder på grund av komplexiteten.
Det här paketet med flyttningsfunktioner stöds endast som en del av ett migreringsprojekt när det görs via Adobe Professional Services.

Innan du installerar funktionspaketet skapar du en tjänstanvändare och skickar informationen till Adobe support.

Se även Konfigurera Dynamic Media - Scene7-läge.

Så här installerar du funktionspaket 18912 för migrering av gruppresurser:

 1. Gå till Tool > Security > Users i din Experience Manager-instans och välj Create User. Den här tjänstanvändaren måste ha läs-/skrivbehörighet till /content/dam.

 2. I fälten ID och Password anger du ett användarnamn och ett lösenord, till exempel FTP-användare. Det här namnet visas på tidslinjen som den användare som skapade resursen. När en resurs överförs från FTP betraktas en resurs som skapad när den överförs till FTP-servern och överförs till Experience Manager.

 3. Kontakta Adobe kundsupport för Experience Manager om du vill begära åtkomst till funktionspaketet 18912 för hämtning. Du kan behöva följande information när du kontaktar supporten:

  • Serverns IP-adress för din Author-instans, inklusive portnumret (portnumret är som standard 4502.)
  • Användarnamn och lösenord för Experience Manager-tjänsten från föregående steg.
 4. Adobe kundsupport för Experience Manager ger dig FTP-inloggningsuppgifter och tillgång till funktionspaketet 18912.

 5. Installera funktionspaketet 18912 när du får det.

  Mer information om hur du använder programvarudistribution och paket i Experience Manager finns i Arbeta med paket.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2