Målintegrering med upplevelsefragment target-integration-with-experience-fragments

CAUTION
AEM 6.4 har nått slutet på den utökade supporten och denna dokumentation är inte längre uppdaterad. Mer information finns i teknisk supportperiod. Hitta de versioner som stöds här.
NOTE
Den här funktionen kräver att AEM 6.4 Service Pack 2 (6.4.2.0) eller senare.

Du kan exportera Upplevelsefragment, som har skapats i Adobe Experience Manager (AEM), till Adobe Target. De kan sedan användas som erbjudanden i Target-aktiviteter för att testa och personalisera upplevelser i stor skala. Detta gör att du kan kombinera enkelheten och kraften i AEM med de kraftfulla funktionerna för automatiserad intelligens (AI) och maskininlärning (ML) i Target.

Förutsättningar prerequisites

Du måste utföra olika åtgärder:

 1. Ni måste integrera AEM med Target. Se Integrera med Adobe Target för mer information.
 2. Experience Fragments exporteras från författarinstansen, så du måste Konfigurera länkfunktionen på författarinstansen för att säkerställa att alla länkar är externaliserade för publiceringsinstansen.

Lägg till molnkonfigurationen add-the-cloud-configuration

Innan du exporterar ett fragment måste du lägga till Molnkonfiguration for Adobe Target till fragmentet eller mappen:

 1. Navigera till Upplevelsefragment konsol.

 2. Öppna Sidegenskaper för rätt mapp eller fragment.

  note note
  NOTE
  Om du lägger till molnkonfigurationen i den överordnade Experience Fragment-mappen ärvs konfigurationen av alla underordnade.
  Om du lägger till molnkonfigurationen i själva Experience Fragment ärvs konfigurationen av alla variationer.
 3. Välj Cloud Services -fliken.

 4. Under Konfiguration av Cloud Service, markera Adobe Target i listrutan.

 5. Under Adobe Target väljer du lämplig konfiguration.

 6. Spara och stäng.

Exportera ett Experience Fragment till Target exporting-an-experience-fragment-to-target

NOTE
För medieresurser, till exempel bilder, exporteras bara en referens till Target. Resursen lagras i AEM Assets och levereras från den AEM publiceringsinstansen.
På grund av detta måste Experience Fragment, med alla relaterade resurser, publiceras före export till Target.

Så här exporterar du ett upplevelsefragment från AEM till mål (efter att du har angett molnkonfigurationen):

 1. Navigera till Experience Fragment-konsolen.

 2. Välj den Experience Fragment som du vill exportera till mål.

  note note
  NOTE
  Det måste vara en webbvariant för Experience Fragment.
 3. Tryck/klicka Exportera till Adobe Target.

  note note
  NOTE
  Om Experience Fragment redan har exporterats väljer du Uppdatera i Adobe Target.
 4. Tryck/klicka Exportera utan publicering eller Publicera efter behov.

  note note
  NOTE
  Om du väljer* Publicera** publiceras upplevelsefragmentet direkt och skickas till Target.
 5. Tryck/klicka OK i bekräftelsedialogrutan.

  Ditt upplevelsefragment bör nu finnas i Target.

NOTE
Du kan också exportera från sidredigeraren med jämförbara kommandon i Sidinformation -menyn.

Använda era upplevelsefragment i Target using-your-experience-fragments-in-target

När du har utfört de föregående åtgärderna visas upplevelsefragmentet på sidan Erbjudanden i Target. Ta en titt på specifik Target-dokumentation om du vill veta vad du kan uppnå där.

Ta bort ett Experience Fragment som redan har exporterats till Target deleting-an-experience-fragment-already-exported-to-target

Om du tar bort ett Experience Fragment som redan har exporterats till Target kan det orsaka problem om fragmentet redan används i ett erbjudande i Target. Om du tar bort fragmentet blir erbjudandet oanvändbart eftersom fragmentinnehållet levereras av AEM.

För att undvika sådana situationer:

 • Om Experience Fragment inte används för närvarande i en aktivitet kan AEM användaren ta bort fragmentet utan ett varningsmeddelande.

 • Om Experience Fragment används för närvarande av en aktivitet i Target får AEM ett felmeddelande om eventuella konsekvenser som en borttagning av fragmentet kan ha för aktiviteten.

  Felmeddelandet i AEM förhindrar inte användaren från att (tvinga) ta bort Experience Fragment. Om Experience Fragment tas bort:

  • Målerbjudandet med AEM Experience Fragment kan visa oönskat beteende

   • Erbjudandet kommer troligtvis fortfarande att återges eftersom Experience Fragment HTML flyttades till Target
   • Eventuella referenser i Experience Fragment kanske inte fungerar korrekt om refererade resurser också tas bort i AEM.
  • Det är förstås inte möjligt att göra ytterligare ändringar i Experience Fragment eftersom Experience Fragment inte längre finns i AEM.

recommendation-more-help
5ce3024a-cbea-458b-8b2f-f9b8dda516e8