Fel när Adobe Target valdes som molnlösning för IMS-konfiguration

Beskrivning description

Miljö

AEM lokalt

Problem/symtom

Ett fel uppstod när en Adobe Target IMS-konfiguration skulle skapas för att integrera AEM med Adobe Target.  När Adobe Target  väljs som molnlösning för IMS-konfigurationen, felet "Cannot retrieve certificates: The Provided userId does not identify an existing user" öppnas och konfigurationen kan inte skapas. Problemet gäller endast Adobe Target.

Steg som ska återskapas:

  • Välj verktyg > Säkerhet > IMS-konfigurationer > Skapa.

  • Välj Mål  som lösningen.

Ett fel visas: "Cannot retrieve certificate. The provided userid does not identify an existing user." I loggarna är det enda felet som rör det här problemet:

/libs/cq/adobeims-configuration/content/configurations/createimsconfig/contextCertificates HTTP/1.1] com.adobe.cq.adobeims.impl.servlets.GetCertificatesServlet Cannot retrieve certificates: The provided userId does not identify an existing user.}

Upplösning resolution

När ACE:n har lagts till för användaren kan IMS-konfigurationen för Adobe Target skapas.

Sökväg: /home/users/system/target-imsconfig-service Behörighet: tillåt behörighet: jcr:read; rep:write

Orsak

Felet beror på att behörighet saknas för target-imsconfig-service användare. När du kontrollerar behörigheter för användarnas target-imsconfig-service och targetservice, det märktes att target-imsconfig-service har inga ACE:er tilldelade.

recommendation-more-help
3d58f420-19b5-47a0-a122-5c9dab55ec7f