Campaign Classic: fel vid inhämtning av BigQuery-data

Beskrivning description

Miljö

Adobe Campaign Classic v8.4.5

Problem/symtom

Du skapar ett arbetsflöde som läser data från en BigQuery-vy och sedan lägger till en anrikningsaktivitet för att berika data med en ACC-tabell. När du kör arbetsflödet visas följande fel:
enrich3 ODB-240000 Erreur ODBC : [ Simba] [ DSI] An error occurred while attempting to retrieve the error message for key 'GAuthFailStorageAPI' and component ID 100: Could not open error message files - Check that "/opt/google-bigquery/bigquery_odbc/lib/en-US/Simba

Upplösning resolution

Kontakta Google BigQuery-teamet för att kontrollera kontobehörigheterna. Mer information om behörigheter och roller finns i Fördefinierade IAM-roller för BigQuery på cloud.google.com.

Orsak

Problem med kontobehörigheter. Korrekta behörigheter måste tilldelas tjänstkontot för att dessa åtgärder ska kunna köras.

recommendation-more-help
3d58f420-19b5-47a0-a122-5c9dab55ec7f